Naturstyrelsen saver stole under CSR-Awarden i Holstebro

16-09-2013

Naturstyrelsen deltager 17. september i CSR-Awarden i Holstebro. En af styrelsens skovarbejdere saver stole ud af træstammer for at symbolisere naturstyrelsens indsats for udsatte grupper i Holstebro Kommune.

En af Naturstyrelsens motorsave synger den 17. september over en særlig opgave på pladsen foran Det Gamle Rådhus og Maren o æ voun i Holstebro.

For Naturstyrelsen har sammen med Holstebro Kommune valgt at deltage aktivt under den store CSR-Award i byen, hvor FNs tidligere generalsekretær, Kofi Annan er hovedtaler om virksomheders sociale ansvar.

Motorsaven vil omdanne store træstammer til stole, som skal være med til at symbolisere, at 543.000 danskere står uden for arbejdsmarkedet som følge af psykiske, fysiske eller sociale problemer. I alt vil forskellige midt- og vestjyske virksomheder stille 543 dekorerede stole op på en lang, rød løber gennem store dele af Holstebro under navnet Code of Care Chair. To af disse vil være savet ud af Naturstyrelsens træstammer.

"Vi vil gerne være med til at markere, at mange mennesker har brug for hjælp fra dem, som kan. Vi prøver samtidig at vise, at naturen kan være en stor hjælp for mange af de udsatte mennesker. Derfor bygger vi et stykke af naturen om til stole for at vise, at vi sammen med Holstebro Kommune bruger naturen til at hjælpe", siger skovrider Poul Ravnsbæk.

Samarbejdet mel lem Holstebro Kommune og Naturstyrelsen går ud på, at Naturstyrelsen stiller sine naturvejledere og faciliteter i Tinkerdal Besøgssted til rådighed for kommunens borgere som på den ene eller anden måde, er socialt udsatte. Det drejer sig for eksempel om stofmisbrugere eller langttidssygemeldte, der får et psykisk boost af at komme ud i naturen.

Naturstyrelsens skovarbejder starter saven den 17. september klokken 14.00 ved Code of Cares sideevent ved Musikteateret.