Sidste hånd på Lindethus

24-09-2013

Håndværkerne er i disse dage ved at lægge en sidste hånd på Lindethus, som er den nye bygning på Naturstyrelsen Vadehavets adresse i Lindet skov.

Man er i disse dage ved at lægge sidste hånd på Lindethus, som er den nye bygning på Naturstyrelsen Vadehavets adresse i Lindet skov. "Vi er meget glade for huset, hvor blandt andet dets gode mødefaciliteter, skal være med til at gøre hverdagen nemmere for de ansatte på Lindet Skovgård" fortæller Skovrider Bent Rasmussen.

Lindethus som er blevet opført igennem sommermånederne, var et tiltag man tog efter at Naturstyrelsen Vadehavet i maj 2013 blev udvidet med 25 medarbejdere fra det tidligere NST Ribe, som hidtil havde deres gang på Amtsgården i Ribe.

Det nye Lindethus er så småt taget i brug med diverse kontormøder og personalearrangementer. De sidste detaljer med færdiggørelse af bl.a. det æstetiske fine græstag, samt resten af udenoms arealerne, forventes afsluttet inden for de kommende dage. Lindethus erstatter det gamle skovbeboelseshus som blev revet ned for at give plads til dens flotte afløser.