Sjælden plante får hjælp af får

12-09-2013

Den sjældne og stærkt truede plante Gul Stenbræk springer ud i fuldt flor langs Resen Bæk ved Kongenshus Hede. 1200 gumlende får hjælper den tilbage.

Den sjældne og internationalt beskyttede plante gul stenbræk breder sig i Midtjylland. I 2011 blev der første gang fundet små bestande af den lille gule blomst langs Resen Bæk. I år er udbredelsen flerdoblet langs bækken, der bugter sig gennem Kongenshus Hede. Sidste år fandt man en bestand på 150 planter men i år har Naturstyrelsen Ringkøbing optalt mere end 500 planter, der også skyder op nye steder langs bækken.
- Bestandene langs Resen Bæk ser ud til at udvikle sig rigtig godt, og det er glædeligt at se sådan en fremgang for den lokale bestand. De har stabile vilkår og gode forhold med lav vegetation i kildevældene langs bækken, fortæller Frits Rost fra Naturstyrelsen Ringkøbing.
Naturstyrelsen sætter jagten ind på gul stenbræk hvert år i august og september, hvor den ellers undselige plante på 10-30 cm står med små solgule blomster. Hver bestand bliver plottet ind på GPS, og antallet af planter bliver talt. Når en plante bliver overvåget så intenst, er det fordi, den er beskyttet fra top til rod i hele EU. Det betyder, at vi har en særlig forpligtelse til at overvåge og passe på arten og dens levesteder.
Gul stenbræk vokser kun få steder i Midt- og Vestjylland. Den slår rod i åbne vældmoser, hvor koldt grundvand kommer op fra jorden og hvor næringsstofniveauet er lavt. Hvis voksestederne ikke bliver plejet med fx græsning eller høslet, gror de til med høje urter og vedplanter, som tager livet af den klejne gul stenbræk. På Kongenhus Hede græsser 1200 sultne får, og de er med til at holde moserne lysåbne og dermed passe på et rigtig fint voksested.

Gul Stenbræk. Foto: Mette L. Klenum, Naturstyrelsen.