Oplev kronhjortenes brøl

02-09-2013

Netop nu starter krondyrenes brunst (parringstid). De ældste af hjortene er begyndt at brøle og samle hinder til deres brunst rudler (flokke).

Det sceneri som følger, er et af de flotteste, naturen i Danmark præstere.

De ellers så sky dyr kan pludselig høres, og nogle få sted i Danmark kan brunstspillet og kampene mellem hjorte opleves på respektfuld afstand. Det kan opleves flere steder i Thy, blandt andet i Hanstholmreservatet, hvor der er mulighed for at opleve hele sceneriet i de fleste af de lyse timer i september måned.

Dyrene er aktive hele døgnet. Det giver os alle mulighed for en helt unik naturoplevelse, som det kun er muligt at opleve meget få steder i Danmark.

Krondyrene skal have ro – betragt dem på afstand

Det er dog ikke tilladt at gå ud til brunstpladserne, så krondyrene skal betragtes på afstand. Respekten om dyrenes "privatliv" er vigtig, da en uforstyrret brunst sikre, at alle hinder bliver beslået (parret) første gang, de er i brunst. Det sikrer, at næste års kalve bliver født tidligt og har en lang sommer til at blive store og stærke til næste vinter.

Ro i brunsten er også vigtig for, at hjortene kan afvikle deres brunstkampe efter deres egne naturlige regler. Hvis hjortene forstyrres, opstår der lettere situationer, hvor hjortene stanger hinanden ihjel, fordi de svagere hjorte ikke kan komme væk fra brunstpladsen.

Det ikke ufarligt at bevæges sig i nærheden af en brunstplads. Når de store hjorte kæmper, ser de ikke den lille forhindring, et menneske udgør, hvis de skal flygte fra en rival. En stor voksen hjort har spidse ender på geviret og vejer langt over 200 kg.

 

Her kan du opleve brunsten

Hvis du vil opleve brunsten, så gør det fra de steder, der er indrettet til det, og hold dig til veje og stier. Du kan finde Naturstyrelsens fugletårne og udsigtspunkter på www.udinaturen.dk . Kan du ikke se dem på lang afstand, så nøjes med at nyde det imponerende lydbillede.

Et godt sted at opleve hjortene brøle uden at genere brunsten er fra fugletårnet i Tved Plantage eller fra Sårupskrænten Vandretursfolder Hanstholm Vildtreservat

Hvis du gerne vil lære mere om krondyr og deres brunst, så tag med på en af Naturstyrelsens guidede naturvejledningsture: Hjortebrøl ved Hanstholm Vildtreservat

Så vis de store dyr den respekt de fortjener, og lad dem give dig en stor og uforstyrret naturoplevelse.