Jagtsæsonen starter

27-09-2013

Efteråret byder på høst af både bær, svampe og dyr i Naturstyrelsen Thy’s arealer, men
selvom jagtsæsonen snart går ind, er der ingen fare forbundet med at tage på skovtur.

Efteråret byder på høst af både bær, svampe og dyr i Naturstyrelsen Thy’s arealer, men selvom jagtsæsonen snart går ind, er der ingen fare forbundet med at tage på skovtur.

Som skovgæst i Naturstyrelsen Thy’s skove og plantager kan man i løbet af efteråret opleve jægere og jagtselskaber. Jagten på Naturstyrelsens arealer er reguleret af en række regler. Reglerne sikrer at jagten drives etisk korrekt med hensyntagen til både dyrelivet og de øvrige skovgæster.

" Det er hensigten med disse regler, at alle sikres en god naturoplevelse. Behandler alle naturbrugere hinanden med gensidig respekt, vil det også let kunne lade sig gøre ." udtaler vildtkonsulent Tommy Hansen, Naturstyrelsen Thy.

Jagt er en naturlig resurseudnyttelse, og vildtkød er sundt og magert med en god sammensætning af mineraler og vitaminer. På Naturstyrelsens arealer drives jagten på et bæredygtigt grundlag, og der høstes således kun et antal dyr svarende til bestandens overskud.

For nogle dyrebestande er jagten meget vigtig for at regulere bestandens størrelse. Det gælder især for gæs og hjorte. Hvis en bestand er for stor til et område, vil dyrenes levevilkår blive ødelagt. Det kan medføre store skader på naturen, skoven og de omkringliggende landbrugsarealer. Samtidig er der stor risiko for, at dyrene bliver ramt af sult og sygdom.

Oplever man som skovgæst jægere på jagt, vil man altid kunne få en forklaring på, hvad der foregår, og måske se nogle af de nedlagte dyr og derved blive en naturoplevelse rigere.

Jagt Naturstyrelsen Thy