Gram Slot projektets sidste fase

04-04-2014

Naturstyrelsens naturgenopretningsprojekt i Gram å ved Gram Slot er på vej ind i den afsluttende fase

Etableringen af knap 1,5 km ny Gram å er næsten færdig

Projektet der omfatter etablering af næsten 1,5 km ny Gram å og en ny bro ved Gram Slot blev igangsat i november måned sidste år. Det nye vandløb er ved at være færdigudgravet og den stålkonstruktion som skal bære den nye bro er opsat i den forgangne uge. I næste uge lægges asfalt på og den 11. april skulle al færdsel igen kunne krydse Gram.

Broens stålkonstruktion under opsætning

Broens stålkonstruktion under opsætning

Projektet skal gavne Ribe Å-systemets bestande af den sjældne og truede snæbel, oprindelig laks samt en lang række andre fiskearter som får fri adgang til næsten 100 km vandløb oven for Gram Slot, og er det sidste af en række naturgenopretningsprojekter, som skal give fiskene fri adgang fra Ribe å’s udløb i Vadehavet og op til udspringsområderne i det østlige Sønderjylland. Den nye å fores med en særlig blanding af grus og sten og forventes over hele strækningen at kunne fungere som gyde- og opvækstområde for laksefisk

Projektet skønnes at være endelig færdig sidst i maj måned 2014