Hiv et træ på Melby Overdrev

02-04-2014

Nu har du chancen for at deltage i naturplejen på Melby Overdrev søndag d. 6. april kl. 10 - 14.

Frivillige i gang med at rydde træer på Melby Overdrev.

Nu har du chanchen for at deltage i naturplejen på Melby Overdrev søndag d. 6. april kl. 10 - 14 

 "To gange årligt har vi kampagnen "Hiv et træ" på Melby overdrev, den største tilbageværende statsejede hede på Sjælland. Heden udgør et af de vigtigste fredede områder i Nordsjælland. Naturstyrelsen Nordsjælland har de seneste år lavet et stort arbejde med at rydde for uønsket opvækst, og resultaterne er ved at vise sig. Der er dog fortsat en del arbejde tilbage, men forhåbentlig vil det lykkes at redde den sidste store statsejede hede på Sjælland. Disse to årlige begivenheder har kun været mulige fordi Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs har bidraget med planlægning og med mange frivillige deltagere." Siger skovfoged Søren Agerlund, der er ansvarlig for plejen af heden.

" Vi mødes til introduktion og uddeling af opgaver kl. 10 ved Melbylejren i Asserbo, Nyvej/Tangvej, 3660 Liseleje. Parkering i lejren. Tilmelding er ikke nødvendig og arrangementet er gratis. Alle aldre kan være med også børn og midtvejs på dagen vil der være en frokost-sandwich og vand til deltagerne." tilføjer skovfogeden.