Offentlige møder om skovrejsning i Nordsjælland

07-04-2014

Der afholdes to offentlige møder om skovrejsningsområderne ved Skævinge og Gørløse sidst i april. Alle er velkomne

Flere arealer i skovrejsningsområderne ved Skævinge- og Gørløse Skov er tilplantet.

Offentlige møder om skovrejsning i Skævinge og Gørløse området

På de to offentlige mødre om skovrejsningsområderne vil Naturstyrelsen, HOFOR og Hillerød Kommune orientere om projekterne og deltagerne kan bidrage med idéer og kommentarer på. Alle er velkomne. Der serveres suppe ved mødet. Der er mulighed for at komme i læ ved regnvejr.

 
D. 28.4 kl. 16.30 – 18.30 ved Gørløse Skov, Kurreholmvej overfor Rosenholm, 3330 Gørløse
D. 29.4 kl. 16.30 – 18.30 ved Bjerggården, Tjærebyvej 24, 3400 Hillerød

Skovrejsningsråd

Der er arbejdes på at få etableret et skovrejsningsråd for hver, som vil følge udviklingen i skovrejsningsområderne.  Skovrejsningsrådene vil blive bredt sammensat, men alle interesserede kan bidrage med idéer til naturfremme og friluftsliv i den nye Skævinge og Gørløse Skov ved evt. at indgå i frivillige arbejdsgrupper eller ved henvendelse til Naturstyrelsen Nordsjælland på tlf. 72 54 30 00 eller Obfuscated Email.

Skovrejsning

Et større skovrejsningsområde ved Skævinge og Gørløse er under etablering nordøst for Skævinge, vest for Hillerød og øst for Gørløse. Skoven vil på sigt blive ca. 1200 ha, fordelt med hhv. 820 ha. i den fremtidige Skævinge Skov og 380 ha. i den fremtidige Gørløse Skov.

Læs mere i folder om skovrejsning ved Skævinge (Pdf)

Læs mere i folder om skovrejsning ved Gørløse (Pdf)

 

Mange formål

Formålet er dels at sikre rent drikkevand, og dels at området kan udvikle sig til et attraktivt areal med stort naturindhold og plads til friluftsliv. Samtidig bidrager det til det nationale mål om at øge skovarealet i Danmark. Det forventes, at skoven med tiden også vil blive leverandør af træ til træ- og energiindustrien. Skoven kan bidrage til at oplagre C02 og mindske brugen af fossile brændstoffer. Samtidig holder skoven bedre på den øgede nedbør, den globale opvarmning forventes at medføre.

  

Opkøb

HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) finansierer en stor del af jordopkøbet i området mod at Naturstyrelsen lægger deklarationer på arealerne om ikke at bruge miljøfremmede stoffer, for at sikre rent drikkevand til Hovedstadsområdet. Naturstyrelsen opkøber arealer indenfor skovrejsningsområdet hvis det er muligt, efterhånden som de bliver til salg. Afgrænsningen skal ses som et ønske på langt sigt. Naturstyrelsen står herefter for tilplantning og forvaltning af de nye skovområder. Hillerød Kommune tager, i kommuneplanen, stilling til hvor det er ønskeligt og ikke er ønskeligt at rejse skov, også ud fra landskabelige kriterier.

  

Friluftsliv og borgerinddragelse

Naturstyrelsen indtænker, i samråd med borgene, forskellige friluftsfaciliteter og -muligheder i de nye skovområder. f.eks. stier, grillpladser, og hundeområder fordelt efter en overordnet prioritering. Færdsel på arealerne sker efter de generelle regler i statsskovene.

Læs mere  om skovrejsning i Nordsjælland  (Pdf)