Hvordan kan jagt og naturpleje forenes... April 2014

20-12-2013

Hvordan kan jagt og naturpleje forenes?
– og hvilke tilskudsmuligheder findes?

Kronvildt

Kom til foredrag i Jerup Forsamlingshus tirsdag den 6. maj kl. 19 og hør vildtkonsulent Mogens Sonne Hansen (Naturstyrelsen) fortælle om jagt og naturpleje samt Mette Henne Hansen (AgriNord) fortælle om tilskudsmuligheder inden for Natura 2000 området ”Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose”.

Der bliver afsat tid til både debat og individuelle spørgsmål.

Alle er velkomne.

MVH. lodsejerforeningen for Råbjerg Mose.

 

Foreningens sekretær Catrina Kristensen siger: ” Vi håber, at I kan deltage i dette arrangement og inviter gerne venner og naboer med interesse i Råbjerg Mose med. Arrangementet er gratis.”

 

Foreningens vedtægter og referater fra møder kan findes under menupunktet ”Lodsejerinformation” på projektets hjemmeside.