Ændringer fra 1. september 2014 i Naturstyrelsens administration af skovloven

26-08-2014

Fra 1. september 2014 samles administrationen efter skovloven, lovbekendtgørelse nr. 678 om skove af 14. juni 2013, på de enheder som i dag varetager tilskudsordningerne til skovdrift og skovrejsning samt Natura 2000 anmeldeordningen.

Skovlovssager fra følgende kommuner behandles således fra den 1. september 2014 af Naturstyrelsen Storstrøm: Bornholmsregions Kommune, Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Slagelse, Stevns og Vordingborg kommuner.

Henvendelse sker til:

Naturstyrelsen Storstrøm, Hannenovvej 22, 4800 Nykøbing F.

Tlf. 72 54 30 00

E-mail: Obfuscated Email