Mårup Kirke bliver endnu engang en smule mindre

18-08-2014

Nye skred i 2013 bevirker at endnu en del af Mårup Kirke skal nedtages.

Mårup Kirke ligger så langt vestpå, som en kirke kan ligge i Vendsyssel. Den ligger netop nu ikke mere end godt 6 meter fra en 30 meter høj skrænt, der udgør rigets grænse til Vesterhavet ved Lønstrup. Siden 1200 tallet har denne smukke kirke været rammen omkring det lokale samfund i Lønstrup. Selv den dag i dag er der store følelser og interesser forbundet med både kirkens og stedets skæbne.

Lokale håndværkere nedtager sammen med nationalmuseets medarbejdere en del af kirken. (Foto: Thomas Retsloff - Naturstyrelsen)
Lokale håndværkere nedtager sammen med Nationalmuseets medarbejdere endnu en del af kirken. (Foto: Thomas Retsloff - Naturstyrelsen)

Staten ejer kirken og stedet, og Naturstyrelsen har ansvaret for at nedtagningen, som, på grund af naturens kræfter er bydende nødvendig og som af bevaringsmæssige årsager, foretages i etaper. Sammen med Nationalmuseet nedtog lokale håndværkere i 2008 i samarbejde med Naturstyrelsen kirkens tag og øverste del af murværket, således at det var sikkerhedsmæssigt forsvarligt efterfølgende at færdes og beundre dette gamle bygningsværk. Nationalmuseets bygningsarkæologer sikrede under dette arbejde så mange oplysninger som muligt om kirkens historie. I 2012 blev der igen foretaget en kontrolleret nedtagning efter endnu et skred.

Lokale håndværkere nedtager sammen med nationalmuseets medarbejdere en del af kirken. (Foto: Thomas Retsloff - Naturstyrelsen)
Der gemmer sig meget vigtige kulturspor imellem de gamle sten (Foto: Thomas Retsloff - Naturstyrelsen)

Nu sker det så igen! Nye skred i 2013 bevirker at endnu en del af kirkemurene skal nedtages. Naturstyrelsen har sammen med en lokal interessegruppe lavet en plan for nedtagningen i løbet af denne sommer. Nedtagningen sker igen i tæt samarbejde med lokale håndværkere og Nationalmuseet, som sikrer at al den viden der findes i og imellem murstenene analyseres og den uddragne viden om livet i middelalderen sikres.. Skovrider Jesper Blom-Hansen følger nedtagningsprocessen meget tæt:

"Vi har sammen med den lokale interessegruppe truffet beslutning om denne tredje del af nedtagningsprocessen - men trods det triste ved at nedtage den smukke, gamle kirke er det for mig stadigt lige fascinerende, at vi sammen med nedtagningen får bevaret de historiske informationer, der ligger gemt i de gamle kirkemure..."

Nedtagningen foretages i løbet af uge 34 og man er velkommen til at komme og se, hvad det er der sker på stedet

Yderligere oplysninger: Skovfoged, Thomas Retsloff, mobil: 21 61 83 31