Naturpleje på Frises Eng, Folehaven, 2014.

26-08-2014

køer frises eng
Køer udsat på Frises eng i Folehaven

Den gamle Frises eng i Folehave skov har hen over sommeren undergået store forandringer. Fem køer med kalve har lavet den flotteste naturpleje og forvandlet et vildnis af bjergrør hvene og gyldenris til en rig eng fuld af urter og blomster.

Friseseng ugræsset
Et vildnis af store græsarter

”Tidligere var der skov, men nu er der skabt en eng der både giver en smuk landskabelig oplevelse, og øger biodiversiteten ved at give plads til de planter og insekter der trives i det åbne med masser af lys, fortæller Peter Søland, der er skovfoged i Naturstyrelsen.

 eng græsset

Engen er en naturtype, som er under pres, fordi vores landbrug ændrer sig. Der er ikke mange landbrug der har dyr på græs længere, så mange enge springer i skov eller vokser til med kraftige græsarter. Derfor har Naturstyrelsen ansat køer til at lave naturpleje frem for store bøffer.