Offentligt møde om ny driftsplan for Naturstyrelsen Fyn

12-08-2014

Naturstyrelsen Fyn er ved at lave en ny plan for driften af de skove og naturområder som staten har i det fynske. I den forbindelse vil vi gerne have input fra alle, der har interesse i arbejdet.

 Onsdag d. 20. august 2014 kl. 17.00 – 20.30 har du mulighed for at deltage i et offentligt møde på Sydlangeland. Vi starter og slutter på P-pladsen ved Dovns Klint på Langelands sydspids.

På kortet kan du se mødestedet:

Mødested

 

Af hensyn til det praktiske arrangement, er det nødvendigt med tilmelding til Obfuscated Email senest mandag d. 18. august. (Navn og telefonnummer)

Program:

 • Velkomst
 • Orientering om arbejdet med driftsplanen
 • Stævningsskov i Østre Gulstav, herunder:
  Hvilke træer skal vi satse på i stævningsskoven
 • Bruns Banke og Keldsnor
 • Sandwich i Hestehuset
 • Friluftszonering af arealer på Sydlangeland
 • Ørnehøj - Naturpleje i indhegningen med de vilde heste
  Skal vi fastholde, at de vilde heste skal være en naturattraktion, og hvordan gør vi så?
  Hvornår kan vi holde op med at pleje småarealer, og i stedet lade naturen gå sin gang?
  Skal vi lade kreaturer græsse sammen med de vilde heste?
 • Græsning i stævningsskov
  Kan vi lade en stævningsskov indgå i græsning?
 • Afslutning

I juni var et tilsvarende offentligt møde i Sollerup Skov ved Faaborg, og i september bliver der et sidste møde på Vigelsø i Odense Fjord.