Nyt hegn på Hammerknuden

29-08-2014

Naturstyrelsen Bornholm har i denne uge påbegyndt opsætning af 3.400 m. hegn på Hammerknuden.

Det nye hegn udvider græsningsarealet fra 100 ha til 160 ha og samtidigt muliggør det anvendelse af andre dyreracer og øget vinterafgræsning. Udskiftningen var tiltrængt og erstatter ca. 3.000 m gammelt hegn.

Projektet skal sikre og forbedre mulighederne for afgræsning af Hammerknuden, for at beskytte arealerne mod tilgroning. Dermed opfyldes Natura 2000-handlingsplanen for Habitatområdet, og samtidig sikres de beskyttede naturtyper og den eksisterende fredningsbekendtgørelse.

Offentlighedens adgang til området sikres ved etablering af klaplåger og færiste og ender op med over 30 passager gennem den nye hegnslinie.

Projektet er finansieret af landdistriktsprogrammet gennem tilskudsordningen ”Natur- og Miljøprojektet” og Miljøministeriet.

HKnudeHegnt

 Den nye hegnslinie er markeret med rødt.

Kontakt

Morten Ravnholt

Skovfoged