Salg af sommerhusgrund ved Vesterhavet, Vejers Sydstrand

28-08-2014

Unik klitgrund ved Vesterhavet og med et af Vejers højeste punkter sælges.

Miljøministeriet sælger

 Unik sommerhusgrund ved Vesterhavet, Vejers Sydstrand

 Plantørstien 4, 6853 Vejers

Klitgrund i Vejers Sydstrand

Grunden er en af de sidste ubebyggede klitgrunde i Vejers. Grunden er på 2.474 kvm og har en eftertragtet beliggenhed i Vejers Sydstrand i gåafstand til Vejers by.

På grunden findes et af Vejers’ højeste punkter, hvorfra der er udsigt til Vejers og Vesterhavet. Grunden er bevokset bl.a. med lyng og bjergkratfyr.

Ejendommen sælges kontant og den skønnede kontantværdi udgør 1.750.000,00 kr.

Grunden kan besigtiges efter reglerne om færdsel til fods i henhold til gældende regler for færdsel på statens ejendom.

Ejendommen sælges ved budafgivelse efter statens regler. Tilbud på køb afgives på særlig tilbudsblanket, der sammen med yderligere oplysning om ejendommen kan rekvireres hos:

Naturstyrelsen Blåvandshuk
Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl
Att. Sven Wodschow
Tlf. 72543000
E-mail: Obfuscated Email

Tilbud skal indsendes til Naturstyrelsen Blåvandshuk i lukket kuvert mærket ”Tilbud på matr. nr. 6nb Vejers” senest tirsdag den 7. oktober 2014, kl. 14.00. Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet på Naturstyrelsen Blåvandshuk adresse ved fristens udløb. De bydende har adgang til at overvære åbningen.

Bilagsmateriale: