Ternerne tog en ekstra tørn

25-08-2014

Højvandet sidst i maj druknede masser af fugleunger i Det Sydfynske Øhav. Heldigvis er kystfuglene robuste, så mange af dem lagde æg igen.

Mange terner i Det Sydfynske Øhav måtte tage en ekstra tørn for at få unger på vingerne denne sommer. I dagene 27. – 28. maj 2014 blæste det kraftigt fra nordøst. Vinden stuvede vandet op i Øhavet og  det betød et højvande på omkring en meter over den normale vandstand.

Højvandet oversvømmede de reder, som fx havternerne har på strandene i Øhavet, og det tog livet af masser af terneunger.

 Ternerne er heldigvis nogle robuste fugle, og mange af dem lagde om. Det vi l sige, at de på ny lagde æg, selvom det var langt henne på sæsonen. Derfor kan besøgende i Øhavet glæde sig over, at det på trods af oversvømmelsen er muligt at se elegante, unge havterner ved kysterne.

Vi kan også glæde os over, at de sjældne rovterner igen i år har fået mindst én unge på vingerne i Det Sydfynske Øhav.

For tiden er ternerne ved at gøre klar til efterårstrækket. Der er fx mange fjordterner ved de fynske kyster. De voksne fugle følges med årets unger, og man kan fortsat se forældrefuglene fodre de unge fugle.