Oplev Virketvolden i nye klæder

18-08-2014

Kulturstyrelsen, Museum Lolland-Falster og Naturstyrelsen inviterer til indvielse af ny formidling af Virket voldanlægget i Hannenovskoven på Midtfalster

De fleste ved, at hvis man vil opleve noget om fortiden, så skal man gå på museum. Men de arkæologiske fund på museerne fortæller ikke alt. Det danske landskab er fyldt med fortællinger om oldtidens mennesker, men det kan være nødvendigt med lidt hjælp for at se og opleve dem. 

Kom med til fortidens forsvarsanlæg i nutidens fritidslandskab midt i den dejlige Hannenov skov søndag den 31. august kl 14.00 og tag gerne hele familien med. Virketvolden har fået ny skiltning og de små gangbroer over volden er også erstattet af nye flotte træbroer. 

Mødested: P-pladsen ved Tresnippen i Hannenovskoven, hvor Fjællebrovej, Virketvej og Hannenovvej mødes. 

Program

14.00 Velkomst og præsentation af projektet Danmarks Oldtid i Landskabet v. Marianne Rasmussen Lindegaard, Kulturstyrelsen

14.15 Officiel åbning v. Naturstyrelsen – markeret ved en kædedans på Virketvolden ledet af dygtige musikere fra Falsterpiben

14.45 Her bydes på en lille forfriskning til store og små

15.00 Rundvisning/guidet tur langs voldsystemet v. Museum Lolland-Falster

16.00 Afslutning ved Virkethus. Naturstyrelsen er vært ved bålpandekager 

Kulturstyrelsen har udvalgt Virket voldanlægget i Hannenov Skoven på Falster til at fortælle om jernalderens militæranlæg og administrative opdeling som et af 100 oldtidsminder, der fortæller Danmarks oldtidshistorie ude i landskabet. Voldanlægget har været ganske imponerende, 1300 meter langt med tredobbelte volde, lig­ger strategisk placeret midt på Falster i Hannenovskoven. Vi skal på sporet af myterne om og historien bag det omfattende voldsystem. 

Middelalderens krønnikeskriver Saxos farverige stillingstagen til de tapre, men svigagtige falstringer er et spændende udgangspunkt for den nutidige diskussion af voldanlæggets funktion og betydning. Voldsystemet skal sandsynligvis dateres tilbage til jernalderen, hvor volden i dag vidner om datidens administrative og militære organi­sation. Saxo's beskrivelser bringer os tilbage til en tid hvor rigets størrelse og sammensætning uafladeligt ændredes. Falsters beliggenhed i Østersøen, hvor der blev handlet og kæmpet på kryds og tværs placerer Virket voldsystemet midt i jernalderens militære spændingsfelt. 

Virketvoldene foto
Voldanlægget er blevet pudset, har fået nye spange og forsynes med ny formidling. Foto: Marie Brinch, Museum Lolland-Falster

Formidlingen af Virket voldanlægget sker i et samarbejde mellem Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og Museum Lolland-Falster. Med en generøs bevilling fra A.P. Møller & Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal har Kulturstyrelsens projekt Danmarks Oldtid i Landskabet siden 2010 indviet ny formidling af mere end 60 fortidsminder over hele landet. Projektet slutter i 2014 med i alt 85 nye besøgssteder med fortællinger om oldtiden. Et af disse steder er Virketvolden. 

De udvalgte steder er fordelt over hele landet. Uanset egn vil man kunne tage på tur og opleve fortællinger forskellige steder om hele oldtiden fra de første rensdyrjægere efter istiden til vikingetidens kongedømme. Fortidsmindernes fortællinger kan opleves på skilte og med digitale medier som f.eks. mobil apps. 

 

For mere information kontakt:

Souschef
Anna-Elisabeth Jensen
Obfuscated Email
+45 5121 2743
Museum Lolland-Falster 

Projektleder
Marianne Rasmussen Lindegaard
Obfuscated Email
+45 3374 5135
Kulturstyrelsen

Naturvejleder
Marie Roland
Obfuscated Email
+45 2249 6592
Naturstyrelsen