Projekt: Turen starter på Skodsborg Station

12-12-2014

Projekt: Turen starter på Skodsborg Station

Rudersdal Kommune, Naturstyrelsen, DSB og Banedanmark er i dialog om at skabe et aktivt udgangspunkt for leg, motion, natur- og kulturoplevelser ved Skodsborg Station. Målet er at gøre denne station ligeså kendt, som Klampenborg og Hareskov station – når familien skal i skoven. Alle muligheder er til stede: en skov, som ligger lige op af stationen, en storslået stationsbygning med tomme lokaler, en natur, som har meget at byde på og som har forbindelse til Dyrehaven, Mølleåen, Ravneholmene, Geel Skov, Rude Skov og nærhed til fine spisesteder og kulturseværdigheder, hvis man er på cykel.

Formålet med de forskellige tiltag, som parterne arbejder på, er at skabe rekreative faciliteter på stedet, som gør det oplagt og nemt at starte turen på Skodsborg Station: Nye stiforbindelser direkte fra perron, en velindrettet stationsplads, hvor turen starter og slutter, skovlegeplads og motionsfaciliteter lige ved stationen, mere information om skovens seværdigheder og bedre tilgængelighed i skoven, herunder en særlig gangbro over Bøllemosen. Endelig arbejdes der på at stationsbygningen kan indgå som et aktiv.  

Projekt i samarbejde

De 4 samarbejdspartnere i projektet vil løfte forskellige opgaver, som koordineres via projektmøder. Naturstyrelsen og Rudersdal Kommune og Banedanmark arbejder sammen om de rekreative muligheder i skoven og på at gøre pladsen mellem stationen og skoven til en del af projektet. DSB arbejder på at finde ud af hvordan dele af stationsbygningen kan nyttiggøres i det samlede projekt. Beskrivelsen af det samlede projekt kan hentes hér på siden.

Ideer samlet på dialogmøde om projektet

Der har været holdt et offentligt dialogmøde i den gamle stationsbygning d.2.okt. 2014.  På dialogmødet bød skovrider Hans Henrik Christensen fra Naturstyrelsen velkommen på vegne af de fire samarbejdspartnere. Court Møller, formand for Teknik og Miljøudvalget i Rudersdal Kommune, bød også velkommen og fortalte at Teknik- og Miljøudvalget har været forbi i august, og syntes, at det er et rigtig spændende projekt med mange perspektiver. Court Møller stillede blandt andet spørgsmålet: ”Hvordan kan vi få udendørsfaciliteterne i spil?” og udtrykte, ”vi vil gerne rigtig gerne have det i spil”.

Dialogmødet var præget af nysgerrighed og engagement da et halvt hundrede borgere samt repræsentanter for interesseorganisationer og foreninger mødtes i den fine gamle stationsbygning fra 1897. På dialogmødet informerede parterne om formålet med projektet. I grupper drøftede deltagerne ønsker til fremtiden for skov og station: Skiløjpe, afmærkede ruter i skoven, motionsrute, naturlegeplads, picnicpladser, guidede ture, men også plads til ro og refleksion var nogle af inputtene. Se opsamling fra dialogmødet Borgermøde skodsborg

Ideerne fra dialogmødet indgår i de samlede projektplaner, hvor både station og skov skal mere i spil i forhold til aktivt friluftsliv og i forhold til at flere kender til og bruger Skodsborg station, som start på skovturen.

1-12-2014: De første spadestik ved Skodsborg Station

Naturstyrelsen åbner skovbrynet mod station for at etablere en ny hovedindgang til skoven. Egentlig var det planen kun at åbne en 10 meter strækning af skovbrynet omkring den ny indgang, men ved gennemgang af træernes alder i forhold til træart og vurdering af træernes hældning mod den prægtige stationsbygning, er det af sikkerhedsmæssige grunde blevet besluttet at fælde de fleste af de store træer, som voksede på skovkanten. Det ser altid voldsomt ud, når et sted ændrer markant udseende, men det er nu en gang nødvendigt, når en trægeneration er ved at nå en høj alder. Der er mulighed for at plante et nyt skovbryn med arter som mirabel, tjørn, hyld m.m., hvis det skønnes at være en landskabelig god løsning.

Som led i den løbende pleje af skoven er selve skovstykket ovenfor stationen blevet ”tyndet”, som det hedder på skovdyrkersprog. Naturstyrelsen indretter hér en ny picnicplads, som alternativ for den noget faldefærdige plads i Stationsforstanderens Have, der ligger lige op ad banen.

Vi er ligeledes i gang med at forberede et stort oversigtkort over de nærmeste skove. Vi laver nu også en samlet folder over både Jægersborg Hegn og Jægersborg Dyrehave, så man bedre kan finde vej mellem de to sammenhængende naturområder. For bedre at kunne finde vej og for at kunne få noget at vide om det man kommer forbi afmærker vi såkaldte Kløverstier rundt i skoven. Kløverstierne giver også mulighed for at få naturformidling via egen smartphone på APPén Endomondo. Se www.Kløverstier.dk

Målet med de første tiltag er at skab en indbydende indgang til skoven med vejvisning og information om natur og kultur til alle de naturherligheder, som findes i området. Fra Skodsborg Station er der grønne forbindelsesmuligheder til fods og på cykel til Dyrehaven, Mølleåen, Ravneholmene, Geel Skov, Rude Skov. Der er et stort udbud af både restauranter og kulturseværdigheder. Og det er ukendt for mange.

Næste fase

En kreativ skovlegeplads med motionsredskaber lige ved stationen står højt på ønskelisten. Der arbejdes på at skabe finansiering til dette.

Arealet mellem station og skov skal også gerne i spil, som en del af starten på turen. Pladsen er i dag fyldt op af parkerede biler. Rudersdal Kommune vil derfor etablere ny skråparkering langs Bøllemosevej og lukke for parkering mellem station og skov, så små og store grupper kan samles her i sikkerhed for biler og indlede turen i skoven. Nødvendige faciliteter som toiletforhold, cykelparkering m.m. skal også tænkes ind.

DSB´s prægtige stationsbygning med tomme lokaler skal også gerne i spil. På det offentlige dialogmødet i oktober kom der mange ideer og ønsker: café, kunstudstilling, cykeludleje, grejbank til skoleaktiviteter, toiletforhold, garderobeskabe til når man skal ud og løbe, klubhus for sportsklubber, loppemarkeder, events m.m.

I 2015-2016 skal Naturstyrelsen, Hovedstaden udarbejde en ny såkaldt driftsplan for alle enhedens arealer. Som en del af dette arbejde inddeles de enkelte skove i forskellige zoner alt efter, hvor der skal særlig hensyn til benyttelse eller beskyttelse af naturen – også i Jægersborg Hegn. Naturstyrelsen garanterer derfor, at der stadig vil være rigelig mulighed for at finde en stille bænk til eftertænksomhed og plads til naturen.

Projektleder og kontaktperson

Spørgsmål, ideer m.m. rettes til projektleder Stella Blichfeldt, Naturstyrelsen, Hovedstaden. Obfuscated Email, mob.nr. 2373 0260.