Vestbirkbroen genindvies

16-12-2014

Genindvielsen af den gamle jernbanebro over Gudenå ved Vestbirk blev et tilløbsstykke med over 1000 deltagere.

Det var et tilløbsstykke da Vestbirkbroen blev genåbnet

Midt i den travle juletid blev den gamle jernbanebro ved Vestbirk genindviet.

Jernbanebroen blev begravet for 85 år siden. Da jernbanen skulle udvides og broen var for smal, hældte man simpelthen jord ned omkring broen og anlagde en dæmning på stedet.

Dæmningen og betonrøret her er en rød plet i Gudenå. Dvs. et sted hvor der ikke er fri passage for fisk og smådyr op og ned af åen. Derfor skulle noget gøres på stedet.

 

Undersøgelser viste at den gamle jernbanebro stadig var ret intakt. Horsens Kommune, der er den ansvarlige myndighed, fik den geniale ide at løse problemet med spærringen på stedet ved at genudgrave den gamle bro, og fjerne betonrøret.

 

Det sidste halve år har der været arbejdet hårdt på stedet.

Nu står broen genopstået som fugl Fønix af jorden.

Arbejderne på stedet har vidst at interessen for arbejdet i lokalbefolkningen var stor, for dagligt har der været mennesker at se hvordan det skred frem.

Det var dog nok lidt overraskende at så mange mennesker afsatte tid til indvielsen, men det viser samtidig at interessen for at genskabe natur er stor i lokalbefolkningen.

 

Som en del af genskabelsen af broen har der været en navnekonkurrence om, hvad skulle broen hedde?

Der var rigtig mange gode forslag, men vinderen blev ”Den Genfundne Bro”.

Det er et godt navn for som Udvalgsformanden for Teknik og Miljø i Horsens Ole Pilgaard Andersen sagde ved indvielsen: ”I øjeblikket kender alle historien om broen, der blev gravet fri, men om tyve år er det glemt, Så er navnet et godt sprogligt benspænd om en god historie”.

Ved indvielsen var de anbragt en stor rød ballon over broen, og i stedet for at klippe et rødt bånd over blev ballonen klippet fri og forsvandt, en rød plet på Gudenå er væk.

 

Området omkring broen er samtidig renoveret. Der er opsat informationsskilte, bygget madpakkehus og etableret vadested til heste over åen og indrettet opholdsareal hvorfra man kan opleve åen i sit fri løb over sten og grus.  Herfra vil der blive mulighed for at se isfugl og vandstær boltre sig eller bare nyde et smukt sted.