Vi skal have flere moser og enge

08-12-2014

I tråd med regeringens Naturplan Danmark har miljøminister Kirsten Brosbøl genetableret et nyt, stort moseområde i Bidstrup Skovene ved Roskilde. Det vil gavne sjældne dyr og planter.

Vådt. Moser og enge rummer mange sjældne arter, så dem vil regeringen gerne have flere af. Foto: Colourbox.

Miljøminister Kirsten Brosbøl har fjernet det sidste drænrør i en del af Bidstrup Skovene sydvest for Roskilde. Dermed vil skovengen blive forvandlet til et nyt, stort moseområde, hvor sjældne vilde dyr og planter får bedre mulighed for at brede sig.  

Regeringen fremsatte i slutningen af oktober måned Naturplan Danmark, som er regeringens plan for, hvordan Danmarks natur skal udvikle sig frem mod 2050. Et af initiativerne er, at der skal skabes bedre og mere sammenhængende natur.

- Her i Bidstrup Skovene er Miljøministeriet i fuld gang med at genoprette flere skovmoser, så vi får mere sammenhængende natur, hvor sjældne dyr og planter får bedre mulighed for at sprede sig. Vores skove rummer langt størstedelen af vores absolut mest truede og sjældne arter, og jeg er derfor glad for, at vi her kan gøre en indsats for at genskabe moser og enge til gavn for biodiversiteten og for de besøgende, der får endnu mere smuk natur. Det ligger fint i tråd med regeringens Naturplan Danmark, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.  

Alt i alt vil 17 hektar skovmoser blive genoprettet i Bidstrup Skovene. De nye skovmoser vil sammen med den eksisterende natur skabe i alt 80 hektar sammenhængende natur. Det svarer til i alt 160 fodboldbaner våd natur, hvor salamandere, frøer, sommerfugle og skovfugle får plads til at brede sig.   

Hundredvis af millioner til ny natur

Med Den Danske Naturfond, hvor staten indskyder 500 millioner kroner, VILLUM FONDEN indskyder 250 millioner kroner, og Aage V. Jensens Naturfond indskyder 125 millioner kroner, er der lagt op til, at der bliver investeret massivt i ny natur de kommende år.

-Målet er, at vi samtidig med, at vi plejer og beskytter vores eksisterende natur, får skabt mere sammenhængende natur i Danmark. Igennem århundreder har særligt vores strandenge, enge, moser og heder været under pres, og mange arter, som kun lever her, er i stærk tilbagegang. Den udvikling skal vi have vendt, så vores børn og børnebørn ikke arver en natur, der er i tilbagegang, siger Kirsten Brosbøl.

I sensommeren blev der desuden afsat 165 millioner kroner til en tilskudsordning, der skal få landmænd til at tage kulstofholdige lavbundsjorde ud af landbrugsdriften og skabe ny natur.

Regeringen vil desuden indføre et forbud for brug af sprøjtemidler og gødning på § 3-beskyttede naturområder som enge og strandenge, hvilket forskere har dokumenteret har afgørende betydning for plante- og dyrelivet. Sammenlagt dækker de § 3-beskyttede arealer i Danmark et areal større end Fyn.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Yderligere oplysninger:

Jens Fuglsang Edelholt

Pressesekretær
Miljø- og Fødevareministeriet, departementet