Udkast til Bekendtgørelse for færdsel m.v. på Arresø

12-02-2014

Udkast til bekendtgørelse om færdsel m.v. på Arresø og tilhørende miljøvurdering er nu sendt i høring.

Naturstyrelsen har d. 12. 2. 2014 sendt udkast til bekendtgørelse om regler for færdsel m.v. på Arresø med tilhørende miljøvurdering og konsekvensvurdering i høring.

Der er frist for afgivelse af høringssvar senest onsdag den 9. april 2014.

Høringsmaterialet kan findes på Høringsportalen http://hoeringsportalen.dk/ og på Naturstyrelsens hjemmeside under "Lovstof" og "Høringer".
Miljøministeriets høring omfatter en ny bekendtgørelse om regler for færdsel m.v. på Arresø, tilhørende miljøvurdering samt konsekvensvurdering. Bekendtgørelsen erstatter det nuværende regelsæt af 12. maj 1989.

Herunder fremgår de vigtigste ændringer:

  • Forhold vedrørende Søværnets Grundskole, herunder skydefeltet på søen er fjernet, da grundskolen er flyttet til Frederikshavn
  • Der åbnes for kano- og kajaksejlads, samt windsurfing hele året
  • Der åbnes for indtil 10 lystfiskerbåde med motor
  • Der indføres fartgrænser for fritidssejlads
  • Der indføres af hensyn til fuglelivet på udvalgte steder afstandszoner til rørskoven i perioden 1.3. – 30.8.
  • Der indføres af hensyn til fuglelivet en opdeling af søen i forhold til windsurfing hele året og i forhold til motorsejlads 1.11 – 15.3.
  • Kitesurfing forbydes
  • Der er lavet kortbilag til bekendtgørelsen visende zonering og opdatering af adgangssteder

Arresø. Foto: Ole Andersen