Artikel fra bladet Landinspektøren

13-02-2014

Artikel om den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning

Link til artiklen

Vandplaner

Tofte Sø. Foto: Ole Arkhøj

De 23 nationale vandplaner samler alt vores viden om vandets kredsløb og tilstand i Danmark. Vandplanerne udstikker mål for vandkvaliteten i for eksempel søer og vandløb.
Læs mere om vandplanerne

Vandprøver