Partnerskab med 25 år på bagen

07-02-2014

Uden de frivilliges indsats og engagement var der ikke liv i Fussingø. Siden 1989 har Fussingø-gruppen stået for at formidle, at give stedet liv og medvirket til at bevare huset.
Fussingø var den eneste herregård i det tidligere Purhus Kommune. Huset var lukket land for lokalbefolkning da det var i privat eje frem til slutningen af 2. verdenskrig. Efter statens overtagelse af ejendommen var der fortsat ikke adgang til selve slottet. Men ved to sommerweekender i 1988 fik en dilettantforening lov til at opføre et skuespil i parken om stavnsbåndets ophævelse, og til at åbne hovedbygningen for publikum.
Den 4. marts 1989 blev Fussingøgruppen dannet med det formål at fremme bevarelsen at Fussingø i sin nuværende form til almindelig glæde for egnens befolkning. Et partnerskab var født og har været til stor glæde for begge partnere. Fussingøgruppen afholder flere arrangementer hvert år og skaber dermed pæne overskud. Overskud der hovedsageligt kanaliseres tilbage til huset som leje eller tilskud til vedligehold af den gamle bygning.
Fussingøgruppen markerer foreningens jubilæum d. 4. marts 2014, kl.14-17. Her vil bl.a. to nyrestaurerede rum blive vist frem.

Fussingø klædt i vinterhvidt med høj blå himmel.

Fussingø er en herregård med hovedbygning, tjenesteboliger og avlsbygninger.

Faktaboks

  • Fussingø ligger ca. 10 km vest for Randers.
  • Fussingø, der er opført i nyklassicistisk stil omkring 1795 på foranledning af grev Christian Ludvig Scheel von Plessen, er delvist bygget af genbrugsmaterialer. Her har man anvendt munkesten, dørkarme, døre, rudeglas, vinduesoverligger samt tømmer i tagkonstruktionen, gulve og etageadskillelser fra den gamle herreborg, der blev nedrevet få år forinden. Fussingø er i én etage med en høj kælder og er næsten udelukkende blevet brugt som sommerresidens. Fussingø var en del af et gammelt gods, der omtales så tidligt som 1540.
  • I 1947 blev Fussingø konfiskeret af den danske stat fra den tyske ejer lensgreve Carl Ludwig Scheel-Plessen som en slags krigsskadeerstatning.

Links:

Vandretursfolder for Fussingø

Guide til Fussingø

Fussingøgruppen