Første del af genopretningen af Birkesø og sikringen af Tofte Moses kanter er i gang

20-02-2014

Første skridt i projektet om genopretningen af Birkesø og etablering af membraner langs højmosekanten ved den nordøstlige del af Tofte Mose og langs Smidie Fenner er at få udarbejdet en detailplan.

Detailplanen vil beskrive, hvordan selve anlægsarbejdet skal gribes an, så vi får det bedste resultat. Detailprojektingen har været udbudt og opgaven er vundet af Rambøll Danmark A/S.

Rambøll indleder detailprojekteringen med at lave en opmåling af området samt en række geotekniske undersøgelser i området. De geotekniske undersøgelser skal vise, hvilke jordtyper der er i området og om det er muligt at hente sand til brug ved membranerne og etablering af nye køreveje.

De geotekniske undersøgelser foretages fra en såkaldt borerig.

Borerig ved Birkesø. Foto: Karen Poulsen, Naturstyrelsen

Detailprojekteringen vil foregå henover foråret og en detailplan for anlægsarbejdet forventes at ligge klar i forsommeren.

Læse mere om etablering af Birkesø og anlæg af de to membraner.