Partnerskab i fint selskab

20-02-2014

På Nordre Fælled ved Randers går man nye veje for at sikre borgerinddragelse i brugen af arealerne. Naturstyrelsen har i 2013 indgået en partnerskabsaftale med Randers Produktionshøjskole, Randers Kommune og Bysekretariatet om at sikre borgernes aktive deltagelse i udviklingen af Ndr. Fælled.

Det tidligere militære øvelsesterræn ligger lige nord for Randers og er nærmeste nabo til hele Randers Nordby. Så beboerne i området har gode muligheder for friluftsaktiviteter, skovture, motion og meget mere.

Friluftsrådet har en vision om at femdoble antallet af frivillige i naturen. Derfor har Friluftsrådet i 2013 søsat projektet: Brugerdrevne natur- og friluftsområder. I projektet indgår i alt 10 demonstrationsprojekter kendetegnet ved, at lokale frivillige har engageret sig i såvel udvikling, anvendelse og driften af et geografisk afgrænset naturområde.

Friluftsrådet har foreløbig udpeget de første 4 pilotprojekter og partnerskabet omkring Nordre Fælled er blandt disse fire.

Friluftsrådet skriver, ”Vi finder partnerskabsaftalen omk. rekreative tiltag på Ndr. Fælled meget interessant, idet et sådan spændende partnerskab uden tvivl vil være inspirationsgivende for flere af de andre projekter.”

Unge motionerer ihærdigt både løbende og cyklende.

Mange motionister benytter Nordre Fælled.

Du kan læse mere om Friluftsrådets projekt her:
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsprojekter/frivillig-i-naturen/projekt-brugerstyrede-natur-og-friluftsomraader.aspx