Flot fremmøde til borgermøderne om skovrejsning

10-02-2014

Naturstyrelsen fik mange gode input og forslag til de to borgermøder om skovrejsning, som blev afholdt i forrige uge hvor lokalbefolkningen i Hurup, Snedsted og Nørhå mødte talstærkt op.

Naturstyrelsen fik mange gode input og forslag til de to borgermøder om skovrejsning, som blev afholdt i forrige uge hvor lokalbefolkningen i Hurup, Snedsted og Nørhå mødte talstærkt op.

Mødet for skovrejsningsområderne i Snedsted og Nørhå blev afholdt sammen, og her var der bl.a. et ønske om at få etableret en ridesti fra gården på Tyskebakken, hvor der er flere opstallede heste, gennem den nye skov til Stenbjerg Plantage. Et andet forslag var indretning af skovene med fokus på undervisning, ved plantning af mange forskellige træarter, borde og bænkesæt, bålplads og masser af frugttræer til glæde for både skoler, institutioner og borgere i området.

I Hurup var der specielt et stort ønske om at den nye skov skulle være med til at skabe læ på Sydthy golfbane, som ligger lige op til det nye skovrejsningsområde. Desuden blev der åbnet op for mulighederne for at skovens gæster kunne benytte golfbanens parkeringsplads samt at etablere en sti, som både giver de besøgende en oplevelse i skoven og på golfbanen. " De muligheder er vi selvfølgelig meget glade for", siger skovrider Ditte Svendsen.

Naturstyrelsen efterlyste forslag til navngivning af de nye skove og vil gerne modtage flere forslag.

Ved borgermøderne blev der nedsat tre lokale skovlaug, som i samarbejde med Naturstyrelsen Thy skal arbejde videre med planlægningen af de nye skovrejsningsområder, samt fremadrettet være med til at holde opsyn i områderne. Desuden vil skovlaugene tage stilling til navngivning og tilrettelæggelse af "første spadestik" til markering af etableringen af de nye skove sammen med elever fra de lokale skoler.

Naturstyrelsen Thy opfordrer alle der måtte have yderligere forslag, til hvordan de nye skove skal indrettes eller har forslag til navngivning, til at sende en mail til Anna-Klara Kjeldgaard – senest d. 14/2 (skovrejsningen i Hurup) og senest d. 17/2 (Skoverejsningerne i Snedsted og Nørhå).