En del af Bjerre Skov bliver til sø

21-02-2014

Nu er proppen sat i, så der kan komme vand på Tykkærdam ved Møgelkærvej.

Bjerre Skov ændrer udseende i disse dage. På Naturstyrelsens areal ved Møgelkærvej stiger vandet langsomt, men sikkert. Og det er lige efter planen.

I mange år har arealet levet et stille liv som træbevokset mose, men nu skal der skabes en sø, der kan gavne en række dyr og planter. I alt er ca. to hektar ryddet for træer, og nu skal vandstanden hæves. Projektet har til formål at fremme den biologiske mangfoldighed i området.

Man behøver dog ikke frygte for vejens beskaffenhed. "Proppen er lavet sådan, at Møgelkærvej ikke bliver oversvømmet," lover skovfoged Jørgen Nissen fra Naturstyrelsen. Men han understreger, at man ikke skal gå ud i vandet, da der nogle steder er meget dybt.

En vandstandshævning på så stort et areal kræver tålmodighed. Jørgen Nissen anslår, at der vil gå nogle måneder, før vandstanden når sit endelige niveau.

Projektet er en del af et større projekt, der overordnet skal medvirke til at sikre den biologiske mangfoldighed i skovene. I projektet er der også givet penge til at plante nye træarter i Gødding Skov og Frederikshåb Plantage mellem Vejle og Billund.

Kontaktperson:

Jørgen Nissen, Naturstyrelsen Trekantsområdet, 40 19 65 04, Obfuscated Email