Adgang til fugleoplevelser og søudsigt

27-01-2014

Kom og se havørne og vandfugle ved Løvenborg Enge

Der er nu en væsentligt forbedret adgang til fugletårnet ved Nørresø i Løvenborg Enge. Der er gode muligheder for at se bl.a. havørn og store flokke af ænder, svaner og gæs. Ved søen er der opsat et fugletårn, som kan nås via trampestien der starter ved den lille P-plads, som er beliggende på Trønninge Alle nordvest for Løvenborg Gods.

Udsigten fra fugletårnet

”Der ses ofte havørn ved søen, enten jagende efter ænder og blishøns eller siddende i træerne rundt om søen” ,siger biolog Olaf Christiani fra Naturstyrelsen Vestsjælland og fortsætter: ”og nu kan man på alle tider af året komme ned til fugletårnet ved søen og opleve fuglene og nyde den flotte udsigt over søen".
Vedligeholdelsen af trampestien til fugletårnet ved Nørresø er nu sat i system, så den slås sent forår og i høsten. Stien skulle derfor gerne fremover være fuldt fremkommelig på alle tider af året.
Ved Løvenborg Gods hvor Tude Å og Regstrup Å løber sammen, har Naturstyrelsen for få år siden i samarbejde med godset etableret et vådområde- og naturprojekt på ca. 150 ha. Det er gjort, bl.a. for at reducere næringsstofbelastningen af Holbæk Fjord og Isefjorden, men også for at fremme naturen i området.
Der er bl.a. etableret en lavvandet sø – Nørresø - på ca. 18 ha. med omliggende afgræssede enge. Fra fugletårnet har man udsigt over sø og enge – lyset er nok bedst morgen og formiddag – og der observeres  jævnligt havørn og alle almindelige vandfugle i området. Om foråret er der gode muligheder for vadefugleobservationer.