Bodils konsekvenser for de midtjyske statsskove

23-01-2014

Naturstyrelsen Midtjylland har nu et nogenlunde overblik over de ødelæggelser, stormen Bodil den 5. december 2013 forvoldte på de lokale statsskove

Da stormen Allan den 28. oktober, der hovedsageligt ramte den sydligste del af Jylland og øerne, gik hen over Midtjylland, var det voldsomt, da det stod på, men det var også hurtigt overstået. Ødelæggelserne var overskuelige på Naturstyrelsen Midtjyllands arealer fra Gudenåens- og Skjernåens Kilder i syd og nordpå ad den jyske højderyg.

Det samme gør sig desværre ikke gældende, når man ser på konsekvenserne af stormen Bodil, der ramte landet den 5. december. Naturstyrelsen Midtjylland vurderede dagen efter, at der på enhedens arealer var væltet omkring 60.000 m3 træ. Efter at skovens folk nu har fået ryddet skovvejene, så skaderne lettere kan vurderes, er prognosen ændret til 65.000 m3. Omkring halvdelen af stormfaldet er såkaldt spredt fald, mens den anden halvdel er fladefald på i alt ca. 120 ha. Desværre har vintervejret endnu ikke gjort det muligt at tage satellitfotos af de berørte skove. Derfor er prognosen behæftet med en vis usikkerhed, især omfanget af fladefald.

Langt de fleste træer er nåletræer, og ca. 70% af disse er rødgran, mens 20% er forskellige arter af ædelgran. Det løvtræ, der er væltet, vil altovervejende få lov at blive liggende til naturligt henfald til gavn for den biologiske mangfoldighed. Her ud over vil også noget af nåletræet blive i skoven til naturlig nedbrydning.

Den væltede træmasse svarer godt og vel til ét års normal hugst hos Naturstyrelsen Midtjylland (ca. 53.000 m3), men da størstedelen af det væltede træ er stort og dermed værdifuldt, svarer værdien til, hvad der normalt bliver skovet i den kvalitet på to-tre år. Det er behæftet med forøgede omkostninger at få træet ud af skoven, fordi det mange steder ligger hulter til bulter og tillige er farligt at arbejde i for skovens folk.

Stormfaldet har også medført andre typer ødelæggelser og dermed fremtidige økonomiske udgifter. Træer er væltet ind over kreaturhegn, som derfor skal udskiftes eller repareres. Væltede træer har mange steder ødelagt såkaldte kulturhegn, det vil sige dyrehegn, der skal holde rådyr og krondyr ude af nyplantninger, så ikke ødelægger de unge træer ved at afbide skud og knopper eller skrælle barken af.

De mange væltede træer påvirker friluftslivet i skovene. Mange steder ligger der træer på tværs af stier og afmærkede vandreruter. Der kan gå en rum tid før alle disse er fjernet. Indtil da, er man nødt til at gå udenom. Man bør undlade at gå under ”hængere”, hvad enten det er afknækkede grene eller træer. Man bør heller ikke forsøge at kæmpe sig vej gennem ”Mikado-dynger” af træer, da man risikerer at blive klemt, hvis enkelttræer flytter sig i forhold til hinanden.

Hegnene rundt om de fleste hundeskove er i skrivende stund repareret. Dog er hundeskovene ved Harrild, i Hastrup Plantage, Kompedal Plantage og Sjørup Skov så hårdt ramt, at hegnene først kan repareres, når skovningsmaskiner har fjernet de væltede træer. Hvornår det sker, vides ikke.

”Stormfaldet er en på mange måder rigtig træls hændelse. Meget arbejde er spildt og store værdier er gået tabt, og vi har endnu ikke et kvalificeret økonomisk overblik over konsekvenserne.  Oprydningen vil tage lang tid, og jeg håber, at skovens brugere vil have tålmodighed og vise forståelse herfor”, siger skovrider Poul Ravnsbæk fra Naturstyrelsen Midtjylland.

Alt i alt er Naturstyrelsen Midtjylland den tredje hårdest ramte arealenhed i Naturstyrelsen.

Oversigt over stormfaldet i de enkelte skove i m3 fastmasse:

Skovnavn

Kommune

KFM nål

KFM løv

KFM I alt

Borbjerg

Holstebro

10000

100

10100

Rydhave

Holstebro

0

200

200

Ndr. Feldborg

Herning

6000

100

6100

Sdr. Feldborg

Herning

3000

0

3000

Nørlund

Herning

1000

0

1000

Nørlund

Ikast- Brande

4000

0

4000

Palsgård

Ikast- Brande

3000

100

3100

Gludsted

Ikast- Brande

11000

0

11000

Gludsted

Silkeborg

5000

0

5000

Kompe-dal

Silkeborg

11000

 

11000

Sjørup

Viborg

4000

100

4100

Alheden

Viborg

2500

0

2500

Alheden

Silkeborg

300

100

400

Hastrup

Vejle

4000

0

4000

Total

 

64800

700

65500