Revideret folder for Feldborg Nørreskov

13-01-2014

Folderen for Feldborg Nørreskov er blevet revideret og indeholder nu også de nyeste stier og faciliteter.

Naturstyrelsen har revideret folderen for Feldborg Nørreskov.

Feldborg Nørreskov er samlebetegnelsen for de 2357ha skov og natur, der udgøres af de 3 gamle hedeplantager Nørre Feldborg Plantage, Sevel Plantage og Borbjerg Plantage.

Den reviderede folder omfatter nu alle de eksisterende vandre-, løbe- og cykelruter, der findes i skoven samt de mange andre friluftsfaciliteter, der især findes i skovens vestlige del i forbindelse med Tinkerdal Besøgssted. Disse faciliteter bliver flittigt benyttet i forbindelse med naturvejledning og sundhedsaktiviteter for borgere fra Holstebro Kommune, som led i projektet, NatureLife.

Feldborg Nørreskov er såkaldt kerneområde for krondyr og rummer en ganske pæn bestand af de store dyr. Skoven er også hjemsted for en lang række forskellige ynglefugle.

Folderen kan fås hos Naturstyrelsen Midtjylland eller downloades her: http://www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Foldere/Stier/Feldborg.htm