Fælles reguleringsjagt på kronvildt

29-01-2014

Jagtparade (foto: Svend Hansen)

Den 21. januar blev der afholdt en reguleringsjagt på kronvildt omkring Råbjerg-Lovrup Plantager i samarbejde med det lokale hjortelaug. En række naboer i området har startet et samarbejde for at få en bedre forvaltning af kronvildtet. I en række år har afskydningen været "skæv". Der er skudt alt for mange hjorte i forhold til hinder og kalve. Dette har bevirket at bestanden er i fortsat stigning og efterhånden bliver til gene for både landbrug og skovbrug. Samtidig er store gamle hjorte en sjældenhed, da de er blevet skudt inden de bliver "voksne".

Det lokale samarbejde har blandt andet til formål at ændre på fordelingen af afskydningen, så der skydes flere hinder og kalve og færre hjorte. Naturstyrelsen vil meget gerne støtte dette initiativ og derfor blev der den 21. januar afholdt en fællesjagt, hvor både Naturstyrelsens og private skovarealer blev drevet igennem.

Der var omkring 80 deltagere på jagten, hvoraf 60 var skytter.

På jagten blev der nedlagt 5 krondyr, 5 rådyr og en ræv. To krondyr på Naturstyrelsens arealer og 3 på private.

Det vigtigste på dagen var dog ikke kun udbyttet, men i mindst ligeså høj grad at få en fælles forståelse for kronvildtforvaltningen i området. Dagen forløb rigtig fint med god stemning hele vejen rundt.

Yderligere oplysninger:
Svend Hansen
Skovfoged/vildtkonsulent
Naturstyrelsen, Vadehavet
Dir tlf.: (+45) 72 54 36 22
Mobil:   (+45) 20 98 35 80
Obfuscated Email