Offentlige møder om statslig skovrejsning

21-01-2014

Naturstyrelsen Thy har erhvervet tre arealer til skovrejsningsprojekter. I den forbindelse afholdes der to oggentlige møder, hvor der bl.a. vil være mulighed for at være medbestemmende om skovens udformning og indretning. Møderne afholdes d. 28. januar kl. 19:30 -21.30 og d. 30. januar kl. 19:30 -21.30.

Naturstyrelsen Thy har erhvervet følgende arealer til skovrejsningsprojekter.

Arealerhvervelsen sker som følge af anlægsloven om Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild plantage, hvor staten ønsker at rejse i alt 100 ha erstatningsskov i Thisted kommune.

Møderne afholdes:

Den 28. januar kl. 19:30 -21.30 , i golfbanens klubhus, Ulstedsvej 8A, Hurup.
Vedrørende skovrejsningen syd for Sydthy golfklub
Og

Den 30. januar kl. 19:30 -21.30 , Nørhå Fritidsskole, Morten Nielsensvej 5, Nørhå.
Vedrørende skovrejsningen ved Idrætsvej og Tyskebakken.
Foto: Skovrejsningsområdet syd for Stenbjerg Plantage
Foto: Skovrejsningsområdet syd for Stenbjerg Plantage af Anna-Klara Kjeldgaard

Naturstyrelsen opfordrer alle interesserede til at møde op.

Der vil være mulighed for at være medbestemmende om skovens udformning og indretning.

Der vil desuden blive mulighed for at nedsætte et skovlaug, hvorigennem man kan få indflydelse på skovrejsningsprojektet og herigennem at skabe et lokalt medejerskab til projektet.

Læs mere om retsningslinjer for god skoverejsning