Væltede træ skal blive liggende

27-01-2014

Stormen Bodil ramte kysten i Thy og Jammerbugt med stor styrke den 5. dec. 2013 og mange blev berørt af stormen. Skovene blev også hærget, men der er som tidligere udmeldt ikke tale om de helt store ødelæggelser. " Efter at have lavet en nærmere gennemgang anslår vi, at der er væltet 14.000 m3 i skovene fra Lodbjerg i syd til Tranum i nord ", siger Skovfoged Thorkil Sørensen. Det skyldes, at der i de seneste år er fældet store mængder gammelt værdifuldt træ i skovene, så stormen havde ikke så meget at hærge. Samtidig kan vi se, at skovene er nogenlunde stabile og modstandsdygtige over for storme.

I de områder, hvor der er blevet fældet mange træer, som i Stenbjerg og Hvidbjerg plantager, bliver skoven dog ustabil, og det er årsagen til, at der i disse områder er væltet en del træer.

Naturstyrelsen har ryddet vejene, og vi skal nu i gang med at skove de stormfældede træer. Skovningsmaskinerne sættes på opgaven.

Men ikke alle stormfældede træer skal udnyttes. Alle spredte løvtræer skal ligge tilbage, og hvor skoven består af nåletræer skal 5-6, helst store træer ligge tilbage pr. hektar efter oprydningen. Vi anslår at ca. 5.000 m3 træ efterlades.  Træerne efterlades for at øge artsrigdommen i vores skove, også kaldet biodiversiteten. Manglen på dødt ved i skoven er en direkte årsag til, at mange biller, svampe og fugle er truede. " Så derfor skal man ikke forvente, at skovene efter stormen fremtræder friseret, som en park, men har et mere råt og vildt udtryk ", siger Skovfoged Thorkil Sørensen.

Rydningen af stier sker, når det passer ind i planlægningen. Det gælder både både vandre-, MTB- og ridestier, og det kan nemt blive forår inden. " Man må selvfølgeligt ikke, som bruger af stierne, selv starte på rydning. Dels kan det være livsfarligt at save i stormfældet træ, og dels kan det ødelægge træets værdi ", siger Skovfoged Thomas Wessel Fyhn.
Enhedens indhegnede hundeskove, kan også have været berørt af væltet træ, og her ryddes der ligeledes når det er mest hensigtsmæssigt.