Nabojagt i og omkring Hoverdal Plantage

24-01-2014

Årets nabojagt afholdes mandag d. 27. januar 2014.

De seneste år har Naturstyrelsen Vestjylland afholdt en såkaldt revisionsjagt på - primært - kronvildt. Der er inviteret ca. 40 jægere, der er en blanding af naboer og jagtforeningsmedlemmer, der bliver posteret i skoven.

Udover at få nedlagt nogle krondyr, er formålet med arrangementet at fremme dialogen omkring håndteringen af og jagten på kronvildtbestanden lokalt. Og de tidligere år har der både før og efter jagten været en livlig debat deltagerne imellem. Indtrykket fra de tidligere års jagter har vist at dialog ikke er så ringe endda..............

På denne dag har naboer til Hoverdal Plantage mulighed for at få en dispensation til at opstille skydestiger/-tårne nærmere end lovens krav om en afstand til et naboareal på 130 meter.

Jagten afholdes:
Mandag d. 27. januar 2014 kl. 8.30

Mødested: Sørup Lejrplads ca. 1,5 km øst for adressen Sørupvej 5, 6980 Tim

Da en vigtig del af arrangmentet er jo er dialogen omkring kronvildtet og jagten, er der er fælles start og afslutning på dagen. I forbindelse med vildtparaden - der forventes at være klar kl. ca. 13.30 - vil der være mulighed for at købe varm suppe med tilbehør.

Naboer der ønsker en dispensation kan sende en mail med deres adresse og evt. matr. nr. på arealet, hvor skydetårnet/-stigen ønskes anvendt. Mailen sendes til Obfuscated Email

Dispensationerne udleveres ved starten på jagten.

På jagtdagen vil der være oprettet en "schweisshundecentral", hvor folk der her behov for en schweisshund kan henvende sig. Efter jagten koordineres eftersøgningerne. Fra kl. 11 kan man ringe på 40 44 09 49, hvis man har behov for hundeassistance.

Eventuelle spørgsmål til vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen på 20 31 11 80.