Med hunden i naturen

02-07-2014

Rigtig mange mennesker holder af at lufte deres hund både i skoven og på stranden. Det kan man også gøre i stort set alle statens skove, på strande og andre naturområder. Men der er nogle få undtagelser.

Hunde må ikke længere bade ved Blå Flag Strande

Uden snor

Naturbeskyttelsesloven § 22 giver generelt ret til at have hunden med på stranden uden snor fra 1. oktober til 31.marts. Men det kræver at hunden er under kontrol, så den ikke generer strandgæster såvel som andre dyr. Fra 1. april til 30.september skal hunden holdes i snor på strandene. I skovene og i andre naturområder skal hunden være i snor medmindre områderne er udpeget til hundeskove.

Hornbæk- og Horneby Strand uden hund !
På Nordkysten i Helsingør Kommune er der gjort en enkelt undtagelse fra Naturbeskyttelseslovens generelle regler om færdsel med hunde på stranden. På strækningen fra Hornbæk Havn til ud for 2. Tangvej i Hornbæk Plantage er det ikke tilladt at have hunde med.  På Horneby Strand må hunde ikke komme i tidsrummet kl. 7.00 – 20.00 fra 1. juni til 1. september. Det har Helsingør Kommune besluttet af hensyn til badegæsterne,”  fortæller Carsten Strøm fra kommunen, som samarbejder med Naturstyrelsen Nordsjælland om at gøre reglerne kendt for strandgæsterne. I plantagen Horneby Sand bag stranden gælder de almindelige regler hundeskove.

Blå Flag og badeforbud
Som noget nyt må hunde ikke længere bade på de strande, som har opnået Blå Flag. Det internationale miljømærke kan kun opretholdes ved høj badevandskvalitet og sikkerhed ved vandet," siger naturvejleder Anne Johannisson fra Naturstyrelsen Nordsjælland. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO medfører hunde i vandet et højere bakterieniveau. Blå Flag strande i Danmark dækker kun 3 % af kyststrækningen, så på  97 % af landets kyststrækning må hunde stadig bade. På nordkysten findes 12 Blå Flag Strande.

Vis hensyn
De steder, hvor det er tilladt at have hunden med på stranden i badesæsonen, hvilket  jo er langt de fleste, vil Naturstyrelsen Nordsjælland og Helsingør Kommune gerne opfordre hundeluftere til at fjerne hundeefterladenskaber, så strandgæsterne kan få en god oplevelse med badelivet på stranden. Tag poserne med hjem i stedet for at dumpe dem i naturen.

Hund_løs
Undgå konflikter, ha´ styr på din hund


Hundeskov
Der er udpeget mange hundeskove i Nordsjælland. ”Her kan du slippe hunden, når den skal luftes. Men hunden skal være under kontrol. De fleste af de klager Naturstyrelsen Nordsjælland modtager, om hunde, drejer sig om hunde i hundeskove. Det kan være hunde, der ikke er styr på, er aggressive, eller løber uden deres ejer kan ses, ” fortæller naturvejlederen fra Naturstyrelsen Nordsjælland.

”Forudsætningen for løs hund er at den kan færdes mellem andre hunde og mennesker uden at være til gene for dem og uden at sætte efter vildt. Så vær flink af natur og vis hensyn til andre. Dette gælder selvfølgelig alle steder, men ikke mindst i de skove og på de strande, hvor snoren må komme af,” siger Anne Johannisson.

Dette budskab passer rigtig godt ind i den kampagne Miljøministeriet, Friluftsrådet og Danmarks Idrætsforbund netop har sat i gang der hedder Flink af natur, som skal minde skovens og naturens gæster om, at der skal være plads til alle, og at man skal vise hensyn, uanset om man er hundelufter, motinonsløber, fuglekigger, mountainbiker eller noget helt femte.

Hundekampagne
Naturstyrelsen Nordsjælland har i flere år lavet kampagner for at gøre opmærksom på forbuddet mod løs hund udenfor hundeskove, og har samtidig taget ud med bødeblokken for at vise, at det er alvor og ikke bare en venlig henstilling. Nu vil Naturstyrelsen også gerne gøre opmærksom på at løse hunde i hundeskoven skal være under kontrol og ikke må være til gene for andre.

 

Der findes en del hundeskove i Nordsjælland:

Hundeskove i Nordsjælland

Blå Flag Strande

Regler for Blå Flag