Aftentur i Lille Lyngby Mose

12-06-2014

Den specielle og fantastiske natur er i fokus, når Naturstyrelsen og Hillerød Kommune inviterer på tur om Natura 2000.

Lille Lyngyby Mose græsses af kreaturer i sommerhalvåret. Foto: Mogens Holmen

Der er mulighed for at komme med på en flot gåtur og blive klogere på naturen torsdag den 12. juni fra 18.30-21 i Lille Lyngby Mose.

Naturstyrelsen og Hillerød Kommune inviterer i samarbejde alle interesserede med på turen, hvor der vil være fokus på Natura 2000-områder.

Turen giver mulighed for at opleve noget af den særlige natur, som er grunden til, at Lille Lyngby Mose indgår i et internationalt naturbeskyttelsesområde - et Natura 2000-område. Der bliver også fortalt om arbejdet med at bevare områdets natur. Både om de regler og den Natura 2000-planlægning, der ligger til grund for det, og om nogle af de konkrete projekter i området.

Undervejs på turen vil skovrider Jens Peter Simonsen og biologerne Mogens Holmen og Ida Dahl-Nielsen fra Naturstyrelsen samt biolog Kristian Søgaard fra Hillerød Kommune fortælle. 

Netop i år går arbejdet med at lave de nye Natura 2000-planer for perioden 2016-21 i gang.  Gennem dialogen på vandringer som disse rundt om i landet ønsker Naturstyrelsen derfor også at hente idéer til udformningen af de nye danske Natura 2000-planer.

Lille Lyngby Mose ligger i Natura 2000-område nr. 134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose.

Alle interesserede er velkomne, og derudover er kommuner, regioner, organisationer og lodsejere, som vurderes at have en væsentlig interesse i de kommende Natura 2000-planer, inviteret.

Mødested: P-pladsen nær Lille Lyngby Kirke, overfor Lille Lyngbyvej 27, Lille Lyngby. Turen vil være på ca. 5 km og gummistøvler kan være en fordel.