De gamle jyder er tilbage på heden

24-06-2014

Græssende husdyr er de vigtigste naturplejere på mange af vores naturområder. På Randbøl Hede har man nu indsat gamle, danske kvægracer i kampen mod græs, siv og træer.

De gamle kvægracer græsser Randbøl Hede

Når det kommer til at pleje vores heder, enge og overdrev, er græssende husdyr vores bedste naturplejere. Dyrene holder græs og træer nede, så de små, sjældne planter kan komme til. På overdrevene kan der komme orkidéer, på heden lyng og tyttebær og på engene mange sjældne og truede arter.

Nye naturplejere ved Randbøl Hede
I Wormskjolddal i den vestlige ende af Randbøl Hede har man tidligere fundet sjældne arter som kamillebladet månerude.  Derfor er der nu sat ind med gamle, gedigne kvægracer. Her går 11 kvier af Jysk kvæg og en enkelt Dansk korthorn.

”Mange lysåbne naturarealer er trængt, fordi vi ikke har så mange græssende dyr i Danmark, som man havde tidligere”, siger forstfuldmægtig Inken Breum Larsen, Naturstyrelsen Trekantsområdet. ”Da hedebønderne lod deres får og køer gå på heden, blev vegetationen naturligt holdt nede. I dag prøver vi at efterligne de gamle landbrugsmetoder for at bibeholde en varieret natur”.

Tilskud fremmer naturen
Generelt er der for få græssende dyr i Danmark til at tage sig af alle vores lysåbne naturtyper. Det skyldes, at det kan være vanskeligt at tjene penge på afgræsning og dyrehold af denne type. I Wormskjolddal skyldes succesen blandt andet, at EU har givet tilskud til det nye hegn.

Køer på græs kan opleves på en del af statens arealer i Trekantsområdet, bl.a. Kongens Kær ved Vejle og vest for Tørskind Grusgrav.

Logo for landdistriktsprogrammet
EU’s landdistriktprogram har givet tilskud til hegnet