Lad naturen gå sin gang

18-06-2014

Netop nu vrimler naturen med ”dyrebørn”. Foråret og sommeren er den tid på året, hvor de fleste landlevende arter sikrer artens beståen ved at sætte afkom – eller på menneskesprog: få børn. Når dyr i naturen får unger, er der for langt de fleste arters vedkommende en meget stor overproduktion og rigtigt meget afkom dør.

Det er en helt naturlig ting og en vigtigt del af naturens kredsløb, da det døde afkom er til gavn og føde for andre dyr og mikroorganismer. Overproduktionen af dyrunger sikrer, at naturens kredsløb går sin gang og der med virker.

Derfor kan man på denne årstid opleve alt fra fugleunger, der er faldet ud af reden, til sælunger som er efterladt på stranden. Eller man kan opleve rålam eller hjortekalve der tilsyneladende er forladte.

Dådyr

Selvom det kan virke barskt, er døde og efterladte dyreunger en helt naturlig ting, som vi mennesker ikke kan ændre på. Forsøger vi alligevel, vil det ofte medføre, at vi gør tingene meget værre. Langt de fleste dyr, som tilsyneladende er efterladt, har forældredyr i nærheden, de er blot flygtet på grund af menneskers tilstedeværelse” siger vildtkonsulent Tommy Hansen.

De dyrunger der findes tilskadekomne, kan man som regel ikke hjælpe alligevel, og langt de fleste vil få en hurtig død, når de bliver til føde for rovdyr.

Derfor er det bedste du kan gøre, når du besøger naturen, at iagttage naturens kredsløb på afstand, og lade tingene gå sin naturlige gang” siger naturvejleder Anne-Sophie Freltoft Knudsen.

Det er ikke til gavn for naturen, når vi griber ind med en såkaldt redningsaktion. Vores indblanding påfører ofte dyrene større smerte og stress samt en mere langtrukken og pinefuld død.

Redningsaktioner er til gengæld på sin plads, når dyr bliver skadet af f.eks. påkørsel i trafikken eller af en landbrugsmaskine.

Fortsat god sommer.