Økologisk landbrugsdrift er nu blåstemplet i rødt hos NST Vadehavet

24-06-2014

Det har længe været et mål for Naturstyrelsen Vadehavet at få økologisk autorisationsbevis på de 276 ha ekstensivt drevne landbrugsarealer.

Den 27. maj havde Naturstyrelsen Vadehavet således besøg af økologikontrollen fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der gennemgik landbrugsdriften for eventuelle overtrædelser af økologireglerne. I den færdige kontrolrapport blev der ikke konstateret overtrædelser og derved er autorisationsbeviset en realitet.

Den økologisk autorisationen af de 276 ha på Naturstyrelsen Vadehavet er den største enkeltstående økologisk autorisation i Region Syddanmark i 2014.

Yderligere oplysninger

Jens Hjerild Hansen

Skovfoged
NST Vadehavet