Samlet artstal for Bioblitz i Gribskov

11-06-2014

D. 24. og 25. maj afholdt Naturstyrelsen Nordsjælland i samarbejde med forskere ved Københavns Universitet, organisationer og kommuner et offentligt BioBlitz-arrangement i Gribskov.

Arterne tjekkes med lup og bestemmes

På BioBlitzen blev alle de arter, der blev set indenfor det døgn der var sat af, registreret. Registreringen koncentrerede sig om fem udvalgte lokaliteter plus området omkring basen Ostrupgård. Floraen og faunaen blev undersøgt af fagfolk og arterne indgår nu i naturdatabasen Fugle og Natur.


Kan bioblitzen fortælle om artsdiversiteten i Gribskov?

745 arter på 24 timer blev det til på Bioblitzen i Gribskov. Tidligere blev det udmeldt at der var fundet 790 arter, men der blev ved finjusteringen fundet nogle dubletter, som nu er luset ud.

Omkring 1000 indtastninger
”Da vi havde valgt at koncentrerer indsatsen på fem udvalgte lokaliteter og området omkring basen ved Ostrupgård, er der selvfølgelig mange arter, der er blevet registreret flere gange. Der blev indtastet på livet løs hele lørdag eftermiddag og aften og søndag formiddag.  I Fugle og Natur findes komplette lister fra hvert udvalgt område: Kalvehave, Nydam, Toggerup Tørvemose, Dronningens Bøge, Pibervang og Fændrik Vang samt Kongens Bøge, som udgør området omkring Ostrupgård.” siger Biolog Ida-dahl-Nielsen, initiativtager til Bioblitzen i Gribskov.

Flest planter
Topscoren var planterne med 331 arter, herefter kom insekterne med 159 arter og på tredjepladsen kom fuglene med 98 arter. 52 svampe, 48 laver og 44 mosser afspejler at fagfolk indenfor netop disse arter var mødt talstærkt op.

I Danmark er der fundet omkring 20.000 arter af insekter. 80 % af alle kendte dyrearter i verden er i øvrigt insekter!  Der findes omkring 1500 plantearter i Danmark, alt efter om underarter mv. medregnes eller ej.  Set i det lys burde, der have artsantallet på bioblitzen have været fordelt på en anden måde end den blev.

”Bioblitzens resultat viser mere om hvilke og hvor mange fagfolk, der var med fra hver artsgruppe, den begrænsede tid og hvilke lokaliteter, der var blevet valgt end om artrigdommen for Gribskov. Og så siger det alligevel, at når man på bare et døgn, på en bestemt årstid, kan finde knapt 750 forskellige arter i meget lille del af Gribskov, så må vi forvente et ret stort artstal for hele skoven,” forsætter Ida Dahl-Nielsen.

Sjældne arter
I Toggerup Tørvemose blev der fundet flere sjældne arter: en vårflue, et stankelben, arten Tidlig dyndflue og Blomstersiv. Nydam bød på sjældenheder som Mose-Myresvirrefluer og Støv-Æggeblommelav. Af relativt sjældne arter blev der blandt flere fundet en frøtæge, Camouflagespinder, Rederod og Skovgøgelilje som er orkidéer og Troldflagermus. Men sjældenhederne er kun en ekstra prik over det I, at alle arter tilsammen giver en stor artsrigdom og dermed stor biodiversitet.

Se artsfund på:  Fugle og Natur                 

Lyt til Stedsans, som var med på Bioblitzen på: Stedsans på P1                                     

Se Bioblitzprogrammet