Stiftende generalforsamling i Harrild Hedes Venner

05-06-2014

Tirsdag den 10. juni er der stiftende generalforsamling i foreningen, Harrild Hedes Venner. Det foregår på Naturcenter Harrild Hede, Fasterholtvej 36, 7330 Brande.

Naturcenter Harrild Hede

Naturcenter Harrild Hede og den omgivende natur skal have en venneforening. Naturstyrelsen Midtjylland indbyder derfor alle interesserede til stiftende generalforsamling i "Harrild Hedes Venner" tirsdag den 10. juni 2014 kl. 19:00.

Formålet med venneforeningen er at udbrede kendskabet til og interessen for Naturcenter Harrild Hede og de tilknyttede muligheder, der er for aktiviteter og oplevelser i den omgivende natur.

Foreningen skal yde praktisk støtte til driften af naturcenteret ved at medvirke til at der udbydes offentlige naturvejlederture og andre arrangementer. Foeningen skal virke for, at der gennemføres aktiviteter, der øger den sociale kontakt mellem medlemmerne, og som bygger bro på tværs af generationer og interesser.

Det er hensigten, at foreningens virke skal understøtte det aktive fritidsliv og foreningsliv i Ikast-Brande Kommune ved at tilbyde muligheder for frivilligt arbejde, fx naturvejledning og naturpleje.

Det er brugerrådet for Naturcenter Harrild Hede, der har udarbejdet forslaget til vedtægter for venneforeningen. Forslaget er siden blevet tiltrådt af naturcenterets bestyrelse (se link nedenfor!)

Efter den stiftende generalforsamling vil det være muligt at deltage i en spændende aftentur. I privatbiler går turen op over Harrild Hede til den nordlige del af Nørlund Plantage. Undervejs er der chance for at se krondyr og til slut vil der, hvis det er en lun aften, være mulighed for at høre natravn.

Den stiftende generalforsamlingen foregår på Naturcenter Harrild Hede, Fasterholtvej 36, 7330 Brande.

Se forslag til vedtægter for foreningen, Harrild Hedes Venner

 

Torben Bøgeskov

Naturcenterleder
Naturstyrelsen Midtjylland