Ta' med ud og fisk!

17-06-2014

Lystfiskeri er en hyggelig aktivitet for hele familien. Naturstyrelsen Himmerland tilbyder masser af frit fiskeri.


Hvad er frit fiskeri?
Frit fiskeri betyder, at du må fiske gratis uden at skulle betale til f.eks. en lystfiskerforening eller til ejeren af fiskevandet.  Naturstyrelsen Himmerland ejer efterhånden en del arealer med fiskevand, og på egnede steder, hvor der ikke skal tages særlige hensyn til f.eks. naturen eller naboen, har vi åbnet fiskeriet for alle. De steder, hvor vi tilbyder frit fiskeri, er nævnt på her på hjemmesiden. Og så er der naturligvis frit fiskeri i havet omkring Danmark. Det eneste der kræves er, at de voksne er i besiddelse af et gyldigt fisketegn.

Fisketegn
Alle voksne personer mellem 18 og 65 år, der ønsker at fiske i Danmark, skal være i besiddelse af et gyldigt fisketegn. Undtaget er dog bredejere ved ferskvand og deres husstand ved fiskeri i eget vand samt brugere af put-and-take søer. Indtægterne fra salg af fisketegn går til udsætning af fisk, restaurering af vandløb og søer og forskning af betydning for fiskebestandene.

Et fisketegn koster (2014) 185 kr. for et helt år, men kan også købes på uge- eller dagsbasis.


Andre steder i landet med frit fiskeri
Naturstyrelsen har landet over arealer, hvor der tilbydes frit fiskeri, i lighed med en række kommuner og private institutioner og fonde. De fleste steder kan findes på

Under kategorier vælg ”Badning og fiskeri” og markér ”Frie fiskerier”. Så vises de på kortet og du kan zoome ind på området, du vil undersøge, og hente yderligere oplysninger.
 

Frit fiskeri i Himmerland

Søer med frit fiskeri

tamedudogfisk3


Vilsted Sø
Vilsted Sø er en ny stor sø, skabt i 2006. Søen er ca. 450 ha stor. Fiskebestanden er under fortsat udvikling, men der bliver fanget ørred, aborre, gedde og skalle. Fiskeriet er nemmest fra bådpladsen i Vilsted, fra handicap- fiskepladserne på Holmen samt fra båd. Vilsted sø ejes af Aage V. Jensens fonde og forvaltes af Naturstyrelsen Himmerland. Der er frit fiskeri inden for fondens ejendom, dvs. også i afløbet fra søen (Bjørnsholm Å) ned til cykelstibroen (se kort), en strækning på ca. 550 meter. Der findes en del af søen, hvor færdsel ikke er tilladt, ligesom der kun er sejlads i en del af søen efter Skt. Hans.

Navn Sø
Der er frit fiskeri i den naturskønt beliggende Navn Sø, der ligger øst for Gatten. Den fredede sø har meget klart, næringsfattigt vand og har en række sjældne vandplanter, bl.a. Tvepibet Lobelie, der har givet navnt til den sjældne søtype - lobeliesøer. Søen har en rig fiskebestand med bl.a gedde og aborre, og det klare vand giver gode muligheder for det specielle fluefiskeri efter gedde. Fiskeriet er nemmest ved at vade lidt ud, der er fast sandbund næsten overalt.

St. Økssø

tamedudogfisk2

Den smukke sø ligger midt i Rold Skov, omgivet af gamle bøge og med en genskabt højmose mod vest. Der er fine P-forhold, toilet, badebro, bålpladser og sti omkring søen samt en handicapfiskeplatform. Fiskebestanden består af en eneste art, nemlig aborre, som her forekommer i tusindvis. Årsagen er søens brune, sure vand, påvirket af skoven. Fiskene er ikke store, men til gengæld er der næsten fangstgaranti. St. Økssø er nok det mest børnevenlige fiskevand vi har. 

Mossø
Mossø ligger ikke langt fra St. Økssø, men er langt mindre. Man har søen på højre hånd, når man kører mod St. Økssø og Mosskovpavillionen fra Møldrupvej. Fiskebestanden er ligeledes kun aborrer, der lever af vandinsekter - og hinanden! Den lettest tilgængelige fiskeplads er ud for Jamborettepladsen modsat vejen. Der er sti omkring søen.

 

Vandløb med frit fiskeri

Halkær Å
Naturstyrelsen Himmerland ejer en strækning langs Halkær Å lige inden udløbet i Limfjorden. Selvom åen er reguleret, er her et fint fiskeri efter bl.a. havørred og bækørred. Man skal være opmærksom på, at der på strækningen nord for broen kan være en tyr i hegnet. Ved den sydligste ende af strækningen, er der gode fiskemuligheder for handicappede og børn fra grødeoptagningspladsen.

Lindenborg Å
Igennem naturgenopretningsprojektet i Gravlevdalen har Naturstyrelsen erhvervet en del jord langs Lindenborg Å. Vi tilbyder frit fiskeri på to strækninger af åen. Den sydligste del er den mest børnevenlige med muligheder for at fange bækørred og kildeørred. Fiskeri i skumringen eller om natten øger muligheden for at fange en af åens store havørreder. 

Østerå
Naturstyrelsen Himmerland ejer en lille strækning på 200 m af Østerå ved Finstrupgård i Aalborg. Her er frit fiskeri.  Aalborg Kommune ejer imidlertid jord både opstrøms og nedstrøms strækningen, således der tilbydes frit fiskeri på en samlet strækning på 1,2 km. Østerå er langsomt flydende, og åen er derfor nok lidt overset som fiskevand. Strækningen nedstrøms broen på Dallvej er blevet genslynget i 2005, og under anlægsarbejdet blev der lavet ekstra dybe sving med plads til store fisk ...

 

Lystfiskeri andre steder

Hvis du bor eller holder ferie et sted, hvor der ikke er et frit fiskevand i nærheden, er der mulighed for at købe fiskekort til en lang række lystfiskerforeningers fiskevand. Se nærmere på Fiskekort.dk

Lystfiskeri i naturen giver med garanti en række dejlige naturoplevelser for hele familien – og måske en fisk!

tamedudogfisk4

Havørred på 12,7 kg og 99 cm fanget i Lindenborg Å i 2013