Velbesøgt møde om Vestbirksøernes fremtid

25-06-2014

Diskussionslysten var stor på et offentligt møde om Vestbirksøerne og kraftværkets fremtid.

Horsens Kommune og det grønne partnerskab omkring Vestbirk kraftværk havde i onsdags indkaldt til et borgermøde omkring fremtiden for Vestbirksøerne og kraftværket.

Der er flere dilemmaer uanset hvad man gør.

Kraftværksøerne er kunstigt opstemmede i 1920-erne for at lave strøm. Derved blev det muligt at lave strøm til store dele af Østjylland, men til gengæld kom der en prop i Gudenå der forhindrer fiskenes frie vandring op og ned ad åen.  Som et plaster på såret, kan man sige, opstod der en bestand af sø- ørreder i de nye søer. Det er dog ikke nok og i de 90 år der er gået er den øverste af søerne Bredvad Sø næsten fyldt op af sediment.

Strømproduktionen på kraftværket, der oprindelig var betydelig, er der stadig men det er usikkert om man kan fortsætte den da de nuværende aftaler udløber i 2019, og prisen for el dermed muligvis falde til markedspris.

Hvis åen bare lægges tilbage i sit gamle løb blive strømmen så stærk at kanosejlads vil være farlig på den gamle strækning. Derfor skal der graves en kanal rundt langs bredden af Bredvad sø så kanoer stadig kan sejle gennem søerne til Kraftværket. 

 

Overvejelserne omkring søernes fremtid er mange, men hovedideerne er samlet i rapporten.

Overvejelser omkring Vestbirk Vandkraftværks fremtid

Noget skal der ske på stedet: Fri passage for fisk? Stadig kan sejles i kanoer? Sedimentproblemet løses? Strømproduktion? Bevarelse af de søer vi nu har vænnet os til?

Spørgsmålene er mange og diskussionslysten var stor på mødet.