1 mio. kr. til at udvikle Naturpark Amager

02-05-2014

Nordea-fonden har uddelt 1 mio. kr. til Københavns Universitet. Uddelingen skal anvendes til et forprojekt om udvikling af Naturpark Amager.

luftfoto_naturparkamager

Naturparken er et unikt natur- og fritidsområde midt i Hovedstadsområdet. Den strækker sig fra det bynære Amager Fælled ved den nye bydel Ørestad, over Kalvebod Fælled til den lyse skov i Kongelunden og ned til Dragør Sydstrand med de uspolerede kystlandskaber og lavbundede havområder. Med sine 3.000 hektar er den en af verdens største naturparker i tæt tilknytning til en millionby, og til sammenligning udgør den et område der er tre gange så stort som Jægersborg Dyrehave. Naturpark Amager skal tilbyde nye oplevelser, og byens nærhed giver særlige muligheder for adgang, faciliteter og aktiviteter. Sammenhængen med byen skal styrkes, så naturområdets og byens kvaliteter supplerer hinanden til glæde for de mere end 230.000, som bor i umiddelbar nærhed til Naturparken, og de over 1 million indbyggere med kort transporttid til Naturparken i Hovedstadsområdet i øvrigt.

Projektet skal på baggrund af internationale erfaringer om naturparker ved storbyer og lokale områdeanalyser på Amager belyse mulighederne for at opnå sammenhæng, struktur og en bred vifte af oplevelser i Naturpark Amager. Endvidere vil projektet have fokus på børn, unge og ældres behov og forventninger i forbindelse med naturparken samt mulighederne for at skabe bedre rekreative rammer for nærliggende boligområder.

Projektet skal munde ud i forslag til konkrete indsatser og værktøjer i den fortsatte udvikling af naturparken.

Naturpark Amager er et partnerskab mellem Naturstyrelsen, København, Tårnby og Dragør kommuner samt By & Havn. Samarbejdet skal sætte fokus på natur- og landskabelige sammenhænge mellem natur og by, og skabe en naturpark af international klasse til glæde for alle omkring Hovedstaden og dens mange besøgende.

Der er udarbejdet en Udviklingsstrategi for Naturpark Amager, som Københavns Universitets projekt vil tage sit udgangspunkt i. Projektet gennemføres i perioden maj til december 2014.

Læs mere Naturpark Amager

Spørgsmål vedrørende Københavns Universitets projekt kan rettes til Professor Gertrud Jørgensen, 35331500.

Spørgsmål vedrørende Naturpark Amager kan rettes til Ole Markussen, Naturstyrelsen, 72543150

Nordea-fonden: Kommunikationschef Tine Wickers, 28408480