Et drømmesyn i gult og lilla

09-05-2014

En tidligere grusgrav i Drastrup Skov byder i disse dage på et sandt drømmesyn i gult og lilla. Det er i hundredvis af gule kodrivere og lilla dagpragtstjerne, der smykker skrænterne i den gamle råstofgrav.

Drastrup_blomsterflor1

Aalborg Kommune købte råstofgraven og efterbehandlede den for omkring 12 år siden. Naturstyrelsen overtog råstofgraven i forbindelse med etableringen af skovrejsningsområdet Drastrup skov. Skrænterne var udjævnede og henlå med nøgen jord, og da man besluttede at dette areal ikke skulle tilplantes, var det naturen selv, der overtog området.

Drastrup_blomsterflor2


Bopæl for omkring 50 arter

I dag er grusgraven blevet til den naturtype, der kaldes kalkoverdrev. Da undergrundens kalk ligger højt som i hele Aalborgområdet, har den jord der er blevet udjævnet i graven indeholdt spor af kalk. Det har medført at en række kalkelskende planter har taget området til sig. Udover hulkravet kodriver, der findes i hundredvis, er det f.eks. arter som blodrød storkenæb og snapseplanten prikbladet perikon. Af andre spændende arter kan nævnes slangeurt og den smukke blå cikorie. Kommunens undersøgelse af beskyt­tede naturtyper viser, at omkring 50 forskellige arter af blomsterplanter og græsser har nået at tage graven i besiddelse på 12 år.

Overdrev er nok en naturtype, men det er også en kulturform, hvis eksistens på lang sigt er afhængig af afgræsning eller høslet. Ellers vil selvsåede træer fra den omkringliggende skov overtage arealet sammen med høje græsser, der kvæler de sarte blomster.

Her finder du blomsterne

Hvis du kommer fra Aalborgsiden, kører du ad Gammel Nibevej gennem Drastrup og drejer op ad Drastrup Hedevej mod Svenstrup.  Drej fra ved det første skilt med ”Parkering” og du er landet i blomsterland. Gå f.eks. ad stien parallelt med Drastrup Hedevej. De gule kodrivere lyser langt væk. Husk: Lad være med at plukke eller grave blomster op. Kalkoverdrev er en sjælden naturtype, der selvfølgelig skal nydes på stedet. Der er anlagt stier rundt i grusgraven, ligesom der findes en shelterplads med bålsted.

Folder for området Drastrup Skov ses her (PDF)

Drastrup_blomsterflor3