Markvandringer ved Ribe Holme, Ribe, og i Egtved Ådal, Vejle

28-05-2014

I forbindelse med de nye Natura 2000-planer inviterer Naturstyrelsen på markvandringer.

Ribe Holme
Tirsdag den 10. juni 2014
Kl. 19.00 – 21.00
Arrangør: Naturstyrelsen i samarbejde med Esbjerg Kommune
Mødested: Bjerrumvej øst for åslyngen. Parkering bedes ske i den sydlige vejkant.
Turen vil være på ca. 3 km, og gummistøvler kan være en fordel.

Tilmelding bedes ske senest d. 4. juni til Obfuscated Email.

Se kort fra Ribe Holme


Egtved Ådal
Mandag den 16. juni 2014
Kl. 19.00 – 21.00
Arrangør: Naturstyrelsen i samarbejde med Vejle Kommune
Mødested: P-pladsen ved Spjarupgaard, Bindeballevej 133, Egtved.
Turen vil være på ca. 5 km, og gummistøvler kan være en fordel.

Tilmelding bedes ske senest d. 12. juni til Obfuscated Email.

Se billede fra Egtved Ådal

Kom med dine ideer til de nye Natura 2000-planer

Netop i år går arbejdet med at lave de nye Natura 2000-planer for perioden 2016-21 i gang. Gennem dialogen på markvandringer rundt om i landet ønsker Naturstyrelsen derfor også at kunne hente idéer til udformningen af de nye danske Natura 2000-planer.

Markvandringerne giver en fin mulighed for at opleve noget af den særlige natur, som er grunden til, at Egtved Ådal og Ribe Holme indgår i internationale naturbeskyttelsesområder - Natura 2000 områder. Der bliver også fortalt om arbejdet med at bevare områdernes natur; både om de regler og den Natura 2000-planlægning, der ligger til grund for det, og om nogle af de konkrete projekter i de to områder.

Alle er velkomne på markvandringerne. Af hensyn til logistik og forplejning ønskes tilmelding. I tilmeldingen bedes antal tilmeldte personer oplyst.

Yderligere spørgsmål kan ske til Marie Glahn, Obfuscated Email eller på telefon: 72 54 36 80.

Referat fra lodsejermøde

Referat fra foreningsmøde