Naturstyrelsen må lade græsset stå

27-05-2014

Naturstyrelsen i Sønderjylland må skære ned på vedligeholdsen. Frivillige er velkomne til at give en hånd med.

Det er ikke alle borde, bænke og affaldsspande, der kan blive stående på Naturstyrelsens arealer i Sønderjylland. Der er simpelthen for mange publikumsfaciliteter til, at Naturstyrelsen kan blive ved med at holde dem alle ved lige. Det samme gælder publikumsområder og vejrabatter, som i fremtiden ikke vil blive slået, som de plejer.

- Vi er som alle andre i en situation, hvor vores økonomi er meget stram. Vi har tidligere haft mulighed for at have et meget højt serviceniveau med mange faciliteter til vores besøgende, men den standard kan vi ikke videreføre. Vi har mange andre opgaver bl.a. med naturpleje og naturgenopretning, som vi ikke vil skære væk for at få penge til at bevare de mange anlæg til publikum, siger skovrider for Naturstyrelsen i Sønderjylland Inge Gillesberg.

De mest besøgte og benyttede faciliteter vil blive vedligeholdt og bevaret som altid. Det drejer sig for eksempel om arealerne ved Dyrehaven i Haderslev og Kathrinelund ved Sønderborg. Samtidig er der sat midler af til at renovere forholdene bl.a. ved Åbæk ved Aabenraa.

På Naturstyrelsens arealer i Sønderjylland står blandt andet 246 bænke, 220 bord/bænkesæt og 97 affaldsstativer. De repræsenterer kun en del. For samtidig skal Naturstyrelsen i Sønderjylland vedligeholde 50 broer, 22 trapper, 19 shelterbygninger, 13 toiletter, 165 parkeringspladser, 382 vejviserskilte samt 6 naturlegepladser og meget mere.

- Vi har lagt en plan som betyder, at noget får lov at stå og andet bliver fjernet når det ikke kan mere. Men hvis der er brugere eller naboer som siger, at de gerne vil holde en bænk eller en bålplads ved lige i stedet, så vil vi meget gerne samarbejde om det. Så vi hører meget gerne fra folk, som har lyst til at give en hånd med, og vi håber at vores brugere vil have forståelse for, at vi som alle andre er nødt til at prioritere vores indsats, siger Inge Gillesberg