Vandplasken - oplev Danmarks mest spændende rigkær

28-05-2014

Tag med på markvandring Tirsdag den 10. juni 2014, kl. 19-21

Vandplasken

Naturen ved Vandplasken er storslået. Smukke klitformationer med flere forskellige klitnaturtyper, artsrige enge med 1. klasses rigkær og tilmed havet som nærmeste nabo. 

Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å er et såkaldt ”Natura 2000-område”. Naturstyrelsen og kommunen går en periode i møde, hvor der skal udfærdiges nye Natura 2000-planer, og på markvandringen vil der derfor blive mulighed for at høre om, og stille spørgsmål til indholdet i disse planer.

På markvandringen vil der:

  • Blive fortalt om græsningens store betydning for naturens tilstand
  • Blive fortalt om samarbejdet med ejerne
  • Blive forklaret, hvad Natura2000- planer har at gøre med naturen ved Vandplasken
  • Blive talt om, hvordan man sikrer, at den spændende natur kan bevares til kommende generationer

Alle er velkomne - men turen er ikke egnet for gangbesværede.

Mødested: P-pladsen ved Kærsgaard Strand (via Kærsgaard Strandvej, 9850 Hirtshals)

Arrangør: Naturstyrelsen i samarbejde med Hjørring Kommune

OBS: Husk terrængående fodtøj.

Yderligere oplysninger: Skovfoged Ole Hyttel, Naturstyrelsen Himmerland, Tlf: 7254 3901

Vendsyssel Gøgeurt og Mygblomstl