Gammel bro ser dagens lys efter 85 år i jorden

28-05-2014

Arbejdet med fritlæggelse af den gamle jernbanebro over Gudenåens hovedløb er i fuld gang.

Det trækker fulde huse når Horsens kommune holder guidede ture til byggepladsen, hvor der er fuld gang i arbejdet med at fritlægge den gamle jernbanebro fra den nedlagte Horsens-Bryrup Jernbane - som nu er en del af den statsejede natursti Horsens-Silkeborg. Projektet er et vandplan-projekt med det overordnede formål at genskabe fri vandring for fisk og fauna i Gudenåen hovedløb, men i arbejdet med fjernelse af dæmningen over Gudenåen åbnes op for spændende kulturhistoriske spor i landskabet.

Jernbane i 30 år
Den på den tid imponerende 14 m høje og 50 m lange stålgitterbro blev opført i 1899, som en del af den private jernbane mellem Bryrup og Horsens. Broen fik dog en forholdsvis kort levetid, da den allerede 30 år senere blev begravet i en dæmning i forbindelse med udvidelse af jernbanens sporvidde. Dæmningen blev udstyret med to betongennemføringer til Gudenåens vand.

                       

Et populært vandplan- projekt
Dimensioneringen af de to betonrør har dog senere vist sig at udgøre et problem for fisk og fauna i den del af Gudenåens hovedløb, som ellers ligger i stort set urørt tilstand med store sten og markante slyngninger.

Som led i vandplanernes sigte med at sikre fri vandring for fisk og fauna i vandløbene, blev gennemløbet gennem dæmningen udpeget som en spærring og Horsens kommune kunne gå i gang med at løse opgaven. Det var i den forbindelse den begravede bro blev genopdaget og da broens tilstand blev afdækket formede projektets løsning sig: Broen bliver frilagt og renoveret og vandløbsbunden under dæmningen bliver restaureret. Herefter vil der være fri passage i Gudenåen og man vil igen kunne passere Gudenåen på naturstien.

Historien følges tæt af lokale medier og ifølge kommunen har over 5000 personer besøgt udgravningen der startede i april. Projektet kan også følges på kommunens hjemmeside.

Projektet støttes økonomisk af Miljøministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og EU.