Læsø Natura-2000 lodsejerforening f.m.b.a.

21-05-2014

Som allerede oplyst i Læsø Posten ændrede foreningen juridisk status fra andelsforening til forening sidst i februar og vi er nu i den absolutte opstart af en drift, der i forhåbentlig rigtig mange år vil være til glæde for lodsejere, fællesskabet og naturen på Læsø.

De sidste mange måneders forhandlinger med lodsejere har været en meget positiv oplevelse og bestyrelsens repræsentanter er blevet særdeles vel modtaget overalt. Dette betyder selvfølgelig ikke, at vi også har fået alle, vi har været i kontakt med, med i foreningen, men vi har et meget solidt fundament at arbejde videre fra. En af de store udfordringer her i opstarten har helt klart været ø-støtten og lodsejernes forskellige tilsagn. Det har afstedkommet, at der både er indgået aftaler som rene forpagtninger såvel som pasningsaftaler. Når vi forhåbentlig inden længe kender fremtiden omkring ø-støtte m.v. kan vi komme et skridt videre mod ideelle forpagtninger.

I disse dage har lodsejerforeningen – på lige fod med andre jordbrugere – travlt med fælleskema og producentskifter. Enkelte lodsejere vil også blive kontaktet vedr. mulighed for at søge tilsagn på deres arealer for 2015, således at disse kan oppebære tilskuds, når foreningen råder over dyr til også at afgræsse disse udvidede arealer.

Når fællesskemaet er afleveret vil driftsledelse i lodsejerforeningen snarest muligt sørge for at udfærdige de endelige forpagtnings- og pasningsaftaler samt etablere medlemskartotek.

Foreningen har også haft kontakt til de fleste af de dyreejere, der historisk har afgræsset i tidligere fælleshegn eller med individuelle aftaler, men vi mangler stadig at tale med nogle få.

Er der derfor dyreejere, der kan – eller overvejer at – tilbyde lodsejerforening dyr, men endnu ikke har en aftale, vil vi meget gerne kontaktes.

Foreningen bestyrelse ser med megen optimisme frem til denne første sæson – inden længe vil vi alle se et meget betydeligt dyreantal på Rønnerne, såvel som i andre områder langs Læsøs kyst.